Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Integrated Temperature Sensor Bipolar Core
Fránek, Jakub
Analog front-end of a bipolar transistor based smart temperature sensor was designed in 110 nm CMOS processing technology TSMC 110 and verified using simulation taking PVT variation into account. The analog front-end of the sensor achieves 3s inaccuracy of +-3.5 °C untrimmed or +-0.7 °C after single point trim over the military temperature range (-55 °C to 125 °C), requiring supply voltage of 2.7-3.63 V, consuming as little as 1μW at 1 S/s and taking up less than 0:012mm2.
Integrated temperature sensor bipolar core
Fránek, Jakub ; Prokop, Roman (oponent) ; Kledrowetz, Vilém (vedoucí práce)
The aim of this thesis is to describe the main possible ways of implementing a smart temperature sensor on a silicon chip in common CMOS process technologies and to design an analog front-end of a bipolar transistor based smart temperature sensor in TSMC 110 process technology. Techniques such as chopping, dynamic element matching or trimming have been utilized to design circuits whose simulated 3 measurement precision is ±3.5 °C untrimmed or ±0.6 °C after single point trim over the military temperature range. The designed circuits occupy as little as 0.012 mm squared of die area and their overall performance is comparable to the current state of the art.
Digitální filtry pro obrazová data
Všetička, Václav ; Říha, Kamil (oponent) ; Číka, Petr (vedoucí práce)
Práce je se zabývá filtračními metodami pro úpravu digitálního obrazu. Kdy je potřeba vhodným algoritmem zvýraznit požadovanou informaci z obrazu, nebo naopak potlačit rušivé elementy v obraze. Práce popisuje několik nejzásadnějších filtračních úprav obrazu, které mají nesporné využití v technické i lékařské praxi. Výstupem práce je implementace některých filtrů do prostředí JAVA.
Simulace elektronických obvodů
Žabka, Michal ; Kocina, Filip (oponent) ; Šátek, Václav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s nejpopularnějšími numerickými metodami pro výpočet diferenciálních rovnic, elektronických obvodů a simulačních programů. První část této práce je zaměřena na výpočet s využitím metody Taylorovy řady a jejích paralelních vlastností. V další kapitole budou popsány metody  pro výpočet elektronických obvodů, proces návrhu modelu CMOS invertoru, CMOS NANDu a CMOS NORu. Závěrečná část této prace je zaměřena na simulaci těchto obvodů v různých simulačních programech a shodnocení efektivity jednotlivých metod.
Určení azimutu natočení hlavy v záznamu bezpečnostní kamerou
Blucha, Ondřej ; Drahanský, Martin (oponent) ; Goldmann, Tomáš (vedoucí práce)
 Tato diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace k určení natočení hlavy v záznamu pořízeném bezpečnostní kamerou. Celá aplikace se skládá ze tří částí, a to z detekce obličejů, lokalizace charakteristických bodů v obličeji a ze samotného výpočtu úhlů natočení hlavy. Detekce obličejů byla naimplementována pomocí algoritmů Viola-Jones a HOG. Lokalizace charakteristických bodů v obličeji byla provedena pomocí algoritmu založeného na principu aktivní šablony. Samotný výpočet úhlů natočení hlavy byl proveden pomocí dvou metod. První metoda vychází z antropometrických vlastností hlavy a druhá metoda je založena na natáčení modelů hlavy a hledání správné pozice pomocí algoritmu Perspective-n-Point. Následně byly všechny implementované algoritmy otestovány a bylo nalezeno nejvhodnější nastavení parametrů.
Development of high resolution RGB camera
Madeja, Jiří ; Kováč, Michal (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
This thesis deals with a selection of a suitable image sensor for an application in a high resolution plant scanning camera and a design of a suitable electronic circuit for connecting the selected sensor (SONY IMX253) with the Avnet MicroZed development board. The thesis discusses various image sensor parameters relevant to the selection of the suitable image sensor. The example of a process of the suitable image sensor selection is demonstrated and the selected sensor parameters are analyzed in detail. The circuit design and printed circuit board design problematics of high-speed circuits and sensitive and specific components such as the image sensor are indicated. A configuration and programming of the Xilinx Zynq SoC is outlined and eventually, a simple theoretical verification of designed module is executed.
Návrh převodníku DA s plně diferenčním výstupem v technologii CMOS
Mácha, Petr ; Prokop, Roman (oponent) ; Kledrowetz, Vilém (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem osmibitového digitálně – analogového převodníku s plně diferenčním výstupem v technologii I3T25 firmy ON Semiconductor. Práce obsahuje popis základních zapojení a vlastností digitálně-analogových převodníků. Hlavní zaměření práce je v navržení převodníku a pomocných obvodů na tranzistorové úrovni. Funkčnost navrženého obvodu je ověřena pomocí simulačního prostředí Cadence.
Denoising of Images from Electron Microscope
Holub, Zbyněk ; Kolář, Radim (oponent) ; Odstrčilík, Jan (vedoucí práce)
This master’s thesis is focused on the image denoising of images acquired by transmission electron microscope. Thesis describes principles of TEM image digitizing. It also describes the types of noises, which are the unwanted part of final image and they can damage it. Therefore, filtration methods based on total variation minimizing were chosen and used for TEM image denoising in this thesis. Non-local means filter, chosen for filtration quality comparison, because nowadays this filter is the-state-of-art in denoising methods. Filters were tested on artificially noised images by Gaussian and Poisson noise and also on images from TEM microscope. TEM images were acquired with different electron dose and with different binning. The results of filtration quality are rated by these benchmarks – SNR, PSNR and SSIM. All obtained results are shown in figures and they are discussed in the practical part.
X-ray Image detectors for using in microCT systems.
Papajová, Gabriela ; Malínský, Miloš (oponent) ; Mézl, Martin (vedoucí práce)
The Diploma thesis deals with x-ray detectors for micro-CT systems. The theoretical part summarizes standard types of X-ray detectors and requirements on the image quality for the final 3D reconstruction. In the end, the physical parameters of real detectors and methods of their measurements and evaluation are described.
Roughness measurement with laser profilometry
Mach, Radoslav ; Frk, Martin (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with technology of laser profilometry for material roughness measurements purposes. The theoretical part deals with all aspects of the issue in an effective way and highlights the essential characteristics of used components and material roughness. The focus of this work is in first step to describe the external factors affecting the visual image processing such as increasing of environment temperature and its effect for a camera sensors. And particularly the relationship between CMOS and CCD technologies. The second step is for measuring roughness parameters of materials, such as metal, wood, rubber and plastic with three different lasers. Results demonstrate correlation between the wavelengths of the used laser lights with particular materials.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.