Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Eddy Current Losses of High-Speed Solid Rotor Induction Machine as Function of the Radial Air-Gap Lenght
Bárta, Jan
This paper introduces that the appropriately selected air-gap width have major impact in terms of efficiency for high-speed induction machines. Machine of interest is high-speed solid rotor cage induction machine intended for helium turbo-circulator. Proposed study is done from electromagnetic and thermal point of view. Presented results can be used as a guideline for air-gap length selection for others high-speed solid rotor induction machines.
Návrh elektrického stroje 6 kW, 120 000 ot/min pro turbo-cirkulátor hélia
Bárta, Jan ; Rafajdus,, Pavol (oponent) ; Dušek,, Jiří (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Indukční stroj s klecí nakrátko je tažným koněm průmyslu. Jeho hlavní výhodou je nízká výrobní cena, jednoduchá a robustní konstrukce a malé náklady na údržbu. Nicméně, pro vysokootáčkové aplikace vyžaduje indukční stroj s klecí nakrátko kvůli svým mechanickým limitům úpravu provedení. To vede ke komplikovanější konstrukci, dražším materiálům a vyšším nárokům na celý výrobní proces. Cílem této práce je demonstrovat návrhové aspekty, volbu materiálů a výrobu rotoru s klecí nakrátko pro vysokootáčkové aplikace. V této práci je prezentována volba rozměrů rotoru na základě rovnic a analýzy průmyslových dat a následně diskutován vliv výběru vhodné topologie rotoru. Získané výsledky jsou prezentovány na návrhu vysokootáčkového indukčního stroje s výkonem 6 kW při 120 000 ot/min pro pohon turbo-cirkulátoru hélia. Tato práce také obsahuje analýzu tří rozdílných elektrických strojů pro aplikaci v turbo-cirkulátoru. Stroje jsou mezi sebou porovnány využitím elektromagnetické, tepelné a mechanické analýzy a poté jsou diskutovány výhody a nevýhody každé z topologií. Tato práce ukazuje, jak významně může volba topologie elektrického stroje ovlivnit parametry systému, ve kterém je stroj aplikován. V této práci je dále prezentován vliv parametrů plného rotoru s klecí nakrátko na parametry stroje. Mechanické namáhání různých provedení tohoto typu rotoru bylo studováno prostřednictvím konečně prvkové analýzy. Několik výrobních metod rotoru bylo popsáno a porovnáno mezi sebou. Předložený návrhový postup, který u stroje umožňuje robustní konstrukci a vyhovující elektromagnetické parametry byl ověřen testováním na vyrobeném prototypu.
Simulation of Electromechanical System Control Structures
Petruška, Ľubomír ; Blaha, Petr (oponent) ; Václavek, Pavel (vedoucí práce)
Construction of motor models is the main topic of this project. Mathematical characterization of AC machine, permanent magnet synchronous motor, separately-excited DC motor, series-wound DC motor, permanent magnet DC motor, switched reluctance motor is also described. Design of models is based on mathematical description of particular motors. Models are created in Matlab Simulink. Each model is implemented in continuous and also in discrete time variant. Selected models are implemented also on processor from Freescale 56F800E Hybrid Controller family. Each model has individual graphic user interface. Besides motor models, there is description and easy algorithm of Space Vector Modulation. Model of this method is also created. Models are build-up into a library, which can be used for simulations and tests of control structures. Results of models simulations are presented at the end of this project. Simulation of models that are implemented on processor is also made in Matlab Simulink environment and is compared to simulation of models that are implemented directly in Matlab Simulink.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.