Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Daňové souvislosti smrti fyzické osoby
Zouzalová, Hana ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA DAŇOVÉ SOUVISLOSTI SMRTI FYZICKÉ OSOBY Abstrakt Cílem této práce je poskytnout podrobný rozbor daňových dopadů smrti fyzické osoby, identifikovat problematická místa právní úpravy a navrhnout jejich změny. Téma bude rozebráno v širších souvislostech. V úvodních kapitolách je zařazeno pojednání o nejdůležitějších pojmech a principech dědického práva upravených v novém občanském zákoníku a také pojednání o základních postupech v řízení o pozůstalosti. V roce 2014 došlo v souvislosti s rekodifikací soukromého práva k velkým změnám i v této oblasti. Byly zavedeny nové pojmy a instituty, přijat byl nový zákon upravující řízení o pozůstalosti, změnou prošel i rozsah povinnosti dědiců k úhradě dluhů zůstavitele. Nejdůležitější změnou v oblasti daňového práva bylo zavedení tzv. fikce prodloužení života zůstavitele až do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, kdy je dědicovi resp. dědicům potvrzeno nabytí dědictví a získávají tak postavení daňového subjektu namísto zůstavitele. Daňové povinnosti zůstavitele až do skončení řízení o pozůstalosti vykonává osoba spravující pozůstalost, která má stejná práva a povinnosti jako zemřelý daňový subjekt a daňovou povinnost zůstavitele plní vlastním jménem na účet pozůstalosti. Hlavní část práce tvoří rozbor daňových zákonů. Základním...