Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Integrální vzorkovač sedimentů
Zouhar, Josef ; Štigler, Jaroslav (oponent) ; Rudolf, Pavel (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na analýzu proudění v integrálním vzorkovači sedimentu. Analýza proudění je provedena jak pro jednofázové, tak i pro dvoufázové proudění (voda-pevné částice). Výsledky výpočtového modelování jsou porovnány s experimentem, pro jehož účely byl zkonstruován experimentální box. Je uveden popis použitých výpočtových i experimentálních metod a doporučení pro výběr vhodného výpočtového modelu. Konstrukční experimentálního boxu je rovněž uvedeno. Téma práce bylo vybráno ve spolupráci s Českou geologickou službou v rámci projektu MŽP „SP/1b7/156/07“.
Marketingové činnosti firmy ABC
Brůža, Jiří ; Bursíková, Marcela (vedoucí práce) ; Zouhar, Josef (oponent)
Nadefinování pojmu zákazník, klíčový zákazník, firemní procesy a marketingový mix. Aplikace marketingové činnosti v podmínkách střední firmy. Reenginering procesů mající bezprostřední vliv na zákazníka.

Viz též: podobná jména autorů
2 ZOUHAR, Jiří
2 Zouhar, Jakub
5 Zouhar, Jan
2 Zouhar, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.