Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÉ ČKD V PRAZE, VYSOČANECH
Zatloukalová, Denisa ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Praha má velké množství lokalit, které ztratily svou průmyslovou slávu či dopravní význam. Dnes tyto oblasti zůstávají nevyužité a stávají se zanedbanými jizvami na tváři města. Takových území je nyní v Praze 1466 hektarů a jejich přeměna a omezení rozrůstání Prahy je jeden z hlavních cílů připravovaného Metropolitního plánu. A právě řešení přeměny jednoho z takových území, areálu bývalého ČKD, je předmětem této diplomové práce. Podmínky revitalizace území bývalé ČKD jsou zakotveny v Územním plánu města Prahy, území Vysočany, Metropolitním plánu a roli sehrávají i okolní developerské projekty. Cílem práce je vyhodnocení stávajících pozemků, jejich využití v souladu s Metropolitním plánem a koncepční obnova postindustriálního území Vysočany. Diplomová práce přináší možný příklad vytvoření nové městské čtvrti, která nabízí bydlení, moderní kanceláře, sportovní vyžití a veškerou občanskou vybavenost. Moderní architektura výškových domů je doplněna o kvalitní řešení veřejných prostranství, zelených ulic a parků.
Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká
Zatloukalová, Denisa ; Foretník, Jan (oponent) ; Františák, Luboš (vedoucí práce)
Předmětem práce je architektonický návrh dvou vybraných řadových městských domů v rozdílných pozicích. Jeden je situován v uliční frontě Koliště, druhý v ulici Vlhká. Bakalářská práce je ukázkou dvou odlišných přístupů k návrhu městských domů, domy jsou spojeny vnitroblokem a sdílí společné parkování. Návrh reaguje na hluk z okolních ulic a snaží se ukázat možnost vytvoření kvalitního bydlení v centru Brna i za těchto nepříznivých podmínek. Pro celou navrženou dostavbu je použit koncept klasického městského domu, parter je komerční a ostatní podlaží jsou využívána pro bydlení. Parkování je řešeno pomocí třípatrových podzemních garáží s kapacitou 254 parkovacích stání.

Viz též: podobná jména autorů
1 Zatloukalová, Dana
1 Zatloukalová, Daniela