Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odhadování parametrů gama rozdělení
Zahrádková, Petra ; Kulich, Michal (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Je známo, že maximálně věrohodné odhady obou parametrů gamma rozdělení nemají explicitní vyjádření. Gamma rozdělení je speciálním případem zobecně- ného gamma rozdělení, které obsahuje tři parametry. Dvě ze tří věrohodnostních rovnic zobecněného gamma rozdělení lze použít jako odhadovací rovnice pro pa- rametry gamma rozdělení, z nichž lze explicitně vyjádřit odhady neznámých pa- rametrů. Intuitivně by se nové odhady vyjádřené z věrohodnostních rovnic měly nacházet velmi blízko maximálně věrohodným odhadům. Práce tuto domněnku upevňuje na základě asymptotického chování nových odhadů. Kromě toho lze explicitní vyjádření upravit tak, aby byly nové odhady nestranné. 1
Kreativní účetnictví
Zahrádková, Petra ; Pelák, Jiří (vedoucí práce) ; Vašek, Libor (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vymezením technik, které mohou vést k vykazování nesprávného obrazu o finanční situaci a výkonnosti podniku. Popisuje praktiky jak window dressingu, tak mimobilančního financování. Uvádí, jak tyto metody ovlivní roční účetní výkazy a možná rozhodování jejich uživatelů. Zabývá se také možností jejich odhalování a případné prevence.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.