Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Geoportál přírodního parku Novohradské Hory
ZETKOVÁ, Štěpánka
Tato bakalářská práce se zabývá procesem tvorby mapového portálu přírodního parku Novohradské hory. Teoretická část práce se pokouší vysvětlit význam geoportálu a seznámit s nástroji pro jeho tvorbu. Následuje rozvrhnutí projektové přípravy a popis zájmového území přírodního parku, jeho charakteristika a ochrana. Praktická část pak přistupuje k samotné tvorbě geoportálu včetně doplnění o tematické aplikace, které pojednávají o přírodních poměrech, ochraně přírody, územním vývoji a turistice. Geoportál zahrnuje i prezentaci kvalifikačních prací studentů JU v Českých Budějovicích, jejichž předmět výzkumu spadá do území parku. Výsledné aplikace geoportálu byly zveřejněny pomocí webových stránek.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.