Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hybridizace krokodýlů z evolučního a ochranářského hlediska
ZAJÍCOVÁ, Veronika
Mezidruhová hybridizace je zajímavý a důležitý fenomén z vědeckého ochranářského hlediska. Moje práce je zaměřena na hybridizaci Crocodilia na základě literárního přehledu. V souhrnu lze konstatovat, že mezidruhová hybridizace je v této skupině poměrně běžná a ti jak v přírodě tak zajetí. Maximální hodnoty genetických distancí mezi hybridizujícími druhy krokodýlů se pohybují kolem 32%.
Vnitřní organizace víceúrovňových politických stran : případ Itálie
Zajícová, Veronika ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá italskými politickými stranami, které působí současně na státní a regionální úrovni vládnutí. Cílem práce je výzkum vlivu decentralizace Itálie na vnitřní strukturu politických stran. Práce si klade za úkol objasnit, jak italské politické strany reagovaly na posílení pravomocí regionů a jak je reflektovaly ve své vnitřní organizaci. Práce vychází z teorií stratarchické organizace politických stran ve víceúrovňovém systému vládnutí a testuje, zda jsou zkoumané strany působením decentralizace v současnosti organizovány stratarchicky či hierarchicky. Do analýzy jsou zahrnuty čtyři politické strany: Il Popolo della Libertá, Partito Democratico, Lega Nord a Unione di Centro. Analýza je postavena na analýze formálního profilu zkoumaných politických stran a jejich následnému srovnání s ideálním typem stratarchicky organizované strany. Časově je téma vymezeno lety 1993 - 2014. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Funkční diagnostika hráček ledního hokeje
Zajícová, Veronika ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Perič, Tomáš (oponent)
Název: Zátěžová diagnostika hráček ledního hokeje −−−− Wingate test Cíle: Studie je zaměřena na porovnání antropometrických charakteristik a anaerobní výkonnosti s využitím parametrů 30s Wingate testu u hráček ledního hokeje a hráčů ledního hokeje ve věku 15, 16 a 17 let. Práce má na základě tohoto testu vytvořit obraz o výkonnostní úrovni hráček reprezentace a pro přehlednost tyto výsledky porovnat s těmito třemi věkovými kategoriemi chlapců. Součástí studie je vyhodnocení dotazníku, který měl za úkol získat informace o hokejových zkušenostech těchto hráček. U vybrané skupiny reprezentačních hráček ve věku od 14-26 let (x = 17,8 ± 3,7) byl proveden zátěžový anaerobní 30s Wingate test. Výsledky této skupiny byly porovnány s výsledky tří věkových kategorií hokejistů ve věku 15, 16 a 17 let (x = 14,98 ± 0,81; x = 16,03 ± 0,41; x = 17 ± 0,35). Pracovní hypotézy předpokládaly, že v ukazatelích anaerobní kapacity mezi hráčkami a hráči ve věku 15, 16 a 17 let nebudou rozdíly. Metody: U všech čtyř souborů (žen a 15, 16, 17letých chlapců) jsou vypočítány základní statistické charakteristiky (x-průměr a SD-směrodatná odchylka). Statistická významnost rozdílů průměrných hodnot parametrů mezi soubory byla testována T-testem (též znám jako Studentův test) pro nepárové hodnoty. Byl stanoven stupeň volnosti (v)...

Viz též: podobná jména autorů
3 Zajícová, Veronika
2 Zajícová, Vlasta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.