Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inhomogeneous cosmological models
Vrba, David ; Svítek, Otakar (vedoucí práce) ; Pravda, Vojtěch (oponent) ; Žofka, Martin (oponent)
V této práci studujeme nehomogenní kosmologické modely. Po stručném přehledu využití nehomogeních řešení Einsteinových rovnic v kosmologii krátce popíšeme ty nejpoužívanější z nich. Ve druhé kapitole studujeme detailně geometrické vlastnosti Szekeresova prostoročasu a zabýváme se interpretací met- rických funkcí v jednotlivých typech geometrií. V poslední kapitole modelujeme nehomogenitu v Szekeresově prostoročase. Odvodíme analytický vztah pro kon- trast hustoty a zkoumáme jeho vlastnosti. Odvodíme také podmínky pro extrémy hustoty, které musí být splněny, aby nedošlo k tzv. shell-crossingové singularitě. 1
Vliv feritových nanočástic na termální expozici fantomu biologické tkáně mikrovlnnou termoterapií
Fišer, Ivan ; Vorlíček, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vrba, David (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat vliv feritových nanočástic FeSi a FeH na termální expozici fantomu biologické tkáně mikrovlnnou termoterapií. Byly vytvořeny agarové fantomy bez obsahu nanočástic a agarové fantomy obsahující stoupající koncentrace nanočástic FeSi a FeH. Ty byly vystaveny termální expozici mikrovlnnou energií z otevřeného rezonátoru pracujícího na frekvenci 2, 45 GHz. Teplotní profily fantomů byly sejmuty termokamerou Flir P25. Byly porovnány výsledky obou typů fantomů a zjištěné rozdíly byly statisticky interpretovány pomocí T- testu. Agarové fantomy obsahující feritové nanočástice FeSi a FeH vykazují vyšší nárůst teploty, než fantomy bez obsahu těchto částic. Zjištěné rozdíly však nejsou statisticky významné. Klíčová slova: Mikrovlnná termoterapie, nanočástice
Determination of Optical Properties of Surfaces for Use in Cultural Heritage Protection
Kocour, Vladimír ; Bryscejn, Jan ; Vrba, David ; Valach, Jaroslav
In this paper we would like to present a simple method of surface reflectance measurement, then to discuss relation between reflectance and surface appearance and what it indicates in the context of shape reconstruction and surface protection.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.