Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Učební opory pro předmětu počítačová grafika
Votápková, Michala ; Jeřábek, Tomáš (vedoucí práce) ; Novák, Jaroslav (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je vytvoření učební opory pro předmět počítačová grafika. Učební opory budou sloužit studentům a učitelům studijního oboru Obalová technika (Obalový a grafický design) na Vyšší odborné škole obalové techniky a střední škole ve Štětí. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje oblasti počítačové grafiky, které jsou typické pro daný studijní obor. Následuje analýza kurikula studijního oboru, zhodnocení kurikula a navržená doporučení na možná vylepšení kurikula. Praktická část má za cíl vytvořit sadu učebních opor v prostředí LMS Moodle. Poslání praktické části je zvýšení úrovně připravenosti studentů v předmětu počítačová grafika.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.