Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  začátekpředchozí68 - 77další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zásady bezplatnosti a neziskovosti v sociálních službách v ČR
Vojtíšek, Petr ; Víšek, Petr (oponent) ; Tomeš, Igor (vedoucí práce)
Cílem této práce je představit teoretický koncept systému sociálních služeb, který je založený na principech volného trhu s vymezením regulační úlohy státu. Práce je zaměřena na ekonomické aspekty systému sociálních služeb a přináší nové pohledy na finanční toky v systému. Zároveň se práce orientuje na sociální služby, ve kterých je zadavatelem a klientem služby občan. Obecná část reflektuje ve své 1. kapitole současný systém sociálních služeb založený na relativně přísné státní regulaci a dotačním systému. Finanční toky současného systému jsou nepřehledné, kombinují se úhrady od klientů a státní dotace, na které není právní nárok. To neumožňuje poskytovatelům vytvářet dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb. Dotační systém zároveň znevýhodňuje některé právní formy poskytovatelů (NNO, komerční subjekty a ty, kteří neposkytují služby v režimu zákona o sociálních službách. První kapitola přináší i srovnání v evropském kontextu. Druhá a třetí kapitola přináší koncept systému sociálních služeb, který využívá prvků volného trhu. Vzhledem ke specifikům sociálních služeb je nutné stanovit v této oblasti zásady regulace, především stanovit podmínky nároku na zvýhodněné (bezplatné) služby - kapitola 2. Zásady bezplatnosti v sociálních službách a stanovit podmínky, za kterých není možné v oblasti sociálních...
Využívání příspěvku na péči v rodinách s dětmi s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
Janáčová, Pavlína ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku účelu a využívání příspěvku na péči v rodinách s dětmi s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Z hlediska obsahového je práce rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá historickým vývojem přístupu k lidem se zdravotním postižením, rozebírá pojmy typu rodina, zdravotní znevýhodnění či situace pečující rodiny, a dále se věnuje jednotlivým systémům sociální podpory a pomoci. Empirická část analyzuje legislativní ukotvení příspěvku na péči, včetně srovnání s obdobnou sociální dávkou v zahraničí, a pracuje s dostupnými statistickými daty. Řešení uvedené problematiky je doplněno kazuistikami pěti pečujících rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním, přičemž údaje pro případové studie autorka získala na základě metody kvalitativního sociologického výzkumu - prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů.
TOMOGRAPHICAL APPROACH IN 3-D TEMEPEARTURE DISTRIBUTION MEASUREMENT BY DIGITAL HOLOGRAPHY
Psota, Pavel ; Doleček, Roman ; Lédl, Vít ; Vojtíšek, Petr ; Vít, T. ; Matoušek, Ondřej
This paper presents a digital holographic method for measurement and visualization of temperature distribution in 3-D space. It is based on measurement of phase information along various projections followed by a tomographic reconstruction of the 3-D temperature distribution. The method is experimentally proved and some results are presented in this paper.
Toptec Welding Process Visualization Instrument
Vojtíšek, Petr
MAG welding is characterized by very rapid processes in extreme condition of electric arc. To describe welding is necessary to use sufficiently quick equipment. Especially in the transition region between dip and spray transfer the processes develop quickly. Characterization of transition area in active three component shielding gas was carried out visually by hi speed camera equipment and electrically by quick response electronic measurement system
Illumination study of 3SU1 project
Melich, Radek ; Vojtíšek, Petr ; Mach, M.
This document provides report of results obtained during measurement of Siemens 3SU1 PLCompact, 3SU1 PLModular nad PCB indicators and their comparison to 3SB3 and Allan Bradley pilot lights.
Surface states in photonic crystals
Vojtíšek, Petr ; Richter, I.
Among many unusual and interesting physical properties of photonic crystals (PhC), in recent years, the propagation of surface electromagnetic waves along dielectric PhC boundaries have attracted considerable attention, also in connection to their possible applications. Such surfaces states, produced with the help of specialized defects on PhC boundaries, similarly to surfaces plasmons, are localized surfaces waves and, as such, can be used in various sensing applications. In this contribution, we present our recent studies on numerical modelling of surface states (SS) for all three cases of PhC dimensionality. Simulations of these states were carried out by the use of plane wave expansion (PWE) method via the MIT MPB package.
Possibilities of welding observation with regard of sielding gas
Rohan, P. ; Vojtíšek, Petr
MAG welding is characterized by very rapid processes in extreme condition of electric arc. To describe welding is necessary to use sufficiently quick equipment. Especially in the transition region between dip and spray transfer the processes develop quickly. Characterization of transition area in active three component shielding gas was carried out visually by hi speed camera equipment and electrically by quick response electronic measurement system.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   začátekpředchozí68 - 77další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 VOJTÍŠEK, Petr
2 Vojtíšek, Pavel
11 Vojtíšek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.