Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fraktalita akciových trhů. Komparativní studie
Krištoufek, Ladislav ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vošvrda, Miloslav (oponent)
Tato práce se zaměřuje na prezentaci nové metody pro popis fraktality finančních časových řad. Popisujeme nejvíce používané techniky pro určení Hurstova exponentu - R/S, M-R/S a DFA. Dále prezentujeme vlastní simulace pro dané metody, které nebyly dříve uvedeny v literatuře. Výsledky jsou pak použity v nové metodě časově závislého Hurstova exponentu s konfidenčními intervaly. Navíc poukazujeme na výhody použití všech třech postupů najednou pro důsledné rozlišení mezi nezávislými procesy, procesy s trendy, procesy s krátkou pamětí a procesy s dlouhou pamětí. Nakonec aplikujeme navrženou metodu na 13 různých světových akciových indexů a přicházíme k zajímavým výsledkům. Podle autorova nejlepšího vědomí práce prezentuje zatím nejširší aplikaci časově závislého Hurstova exponentu na akciové indexy.
Discrete Dynamic Endogenous Growth Model: Derivation, Calibration and Simulation
Kodera, J. ; Van Tran, Q. ; Vošvrda, Miloslav
Endogenous economic growth model were developed to improve traditional growth models with exogenous technological changes. There are several approaches how to incorporate technological progress into a growth model. Romer was the first author who has introduced it by expanding the variety of intermediate goods. Overall, the growth models are often continuous. In our paper we formulate a discrete version of Romer's model with endogenous technological change based on expanding variety of intermediates, both in the final good sector and in the research-development sector, where the target is to maximize present value of the returns from discovering of intermediate goods which should prevail introducing costs. These discrete version then will be calibrated by a numerical example. Our aim is to find the solution and analyse the development of economic variables with respect to external changes.
Capital market efficiency in the Ising model environment: Local and global effects
Krištoufek, Ladislav ; Vošvrda, Miloslav
Financial Ising model is one of the simplest agent-based models (building on a parallel between capital markets and the Ising model of ferromag- netism) mimicking the most important stylized facts of financial returns such as no serial correlation, fat tails, volatility clustering and volatility persistence on the verge of non-stationarity. We present results of Monte Carlo simulation study investigating the relationship between parameters of the model (related to herding and minority game behaviors) and crucial characteristics of capital market e ciency (with respect to the e cient market hypothesis). We find a strongly non-linear relationship between these which opens possibilities for further research. Specifically, the existence of both herding and minority game behavior of market participants are necessary for attaining the e cient market in the sense of the e cient market hypothesis.
Trading strategies based on estimates of conditional distribution of stock returns
Sedlačík, Adam ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vošvrda, Miloslav (oponent)
Tato práce vytváří novou obchodní strategii. Pomocí kvantilových regresí jsou odhadnuty podmíněné distribuční funkce tržních návratností. Na základě odhadnutých distribucí jsou produkovány signály pro nákup a prodej, které společně s funkcí vah, jež jsou odvozené od exponenciálních klouzavých průměrů, určují množství a čas nákupu a prodeje. Strategie má lepší výkonnost než trh na datech, na kterých byla odhadována, avšak při out-of-sample testování neposkytuje uspokojivé výsledky.
Stochastic Catastrophe Model Cusp
Voříšek, Jan ; Vošvrda, Miloslav (vedoucí práce)
Název práce: Stochastický model katastrof cusp Autor: Jan Voříšek Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Vedoucí disertační práce: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat stochastický model cusp. Práce je rozdělena na dvě hlavní témata, kde první kapitola se zabývá stacionární husto- tou modelu cusp a statistickým testováním její bimodality. Vlastnosti navržených testů jsou prozkoumány v simulační studii a srovnány s dip testem unimodali- ty. Druhá kapitola se zabývá přechodovou hustotou stochastického modelu cusp. Srovnání metody přibližné maximální věrohodnosti s tradičními metodami koneč- ných diferencí a numerické simulace naznačuje její výhodnost v rychlosti odhadu. Je odvozena přibližná Fisherova informační matice obecného stochastického pro- cesu. Na příkladu směnného kurzu je odhadnut model cusp s parametry měnícími se v čase, navrženy rozšíření stochastického modelu cusp na model stochastické bimodality a míra pravděpodobnosti vnitřního krachu modelu cusp. Klíčová slova: stochastický model cusp, testování bimodality, approximace pře- chodové hustoty
Stochastic Catastrophe Model Cusp
Voříšek, Jan ; Vošvrda, Miloslav (vedoucí práce) ; Lukáš, Ladislav (oponent) ; Lachout, Petr (oponent)
Název práce: Stochastický model katastrof cusp Autor: Jan Voříšek Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Vedoucí disertační práce: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat stochastický model cusp. Práce je rozdělena na dvě hlavní témata, kde první kapitola se zabývá stacionární husto- tou modelu cusp a statistickým testováním její bimodality. Vlastnosti navržených testů jsou prozkoumány v simulační studii a srovnány s dip testem unimodali- ty. Druhá kapitola se zabývá přechodovou hustotou stochastického modelu cusp. Srovnání metody přibližné maximální věrohodnosti s tradičními metodami koneč- ných diferencí a numerické simulace naznačuje její výhodnost v rychlosti odhadu. Je odvozena přibližná Fisherova informační matice obecného stochastického pro- cesu. Na příkladu směnného kurzu je odhadnut model cusp s parametry měnícími se v čase, navrženy rozšíření stochastického modelu cusp na model stochastické bimodality a míra pravděpodobnosti vnitřního krachu modelu cusp. Klíčová slova: stochastický model cusp, testování bimodality, approximace pře- chodové hustoty
Neural network models for conditional quantiles of financial returns and volatility
Hauzr, Marek ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vošvrda, Miloslav (oponent)
V této práce se zkoumá chování kvantilové regrese neuronových sítí v odhadování kvantilů realizované volatility a kvantilů výnosů s výhledem více kroků. Závisí na realizované varianci a jejích komponentech (realizovaná variance, mediánová realizovaná variance, integrovaná variance, skoková variance a positivní a negativní semivariance). Použitá data jsou S&P 500 futures a WTI Crude Oil futures. Výsledné modely výnosů a volatility mají dobré absolutní chování a relativní chování v porovnání s modely ohodnocenými lineární kvantilovou regresí. V případě in-sample má lepší chování kvantilová regrese neuronových sítí a v případě out-of- sample mají chování stejně dobré.
Artificial Intelligence Approach to Credit Risk
Říha, Jan ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vošvrda, Miloslav (oponent)
Tato práce se zabývá aplikaci umělé inteligence v řízení kreditního rizika. Tento moderní přístup je porovnán s aktuálním standardem trhu, s logistickou regresí. V práci prezentujeme teorii zaměřenou na neuronové sítě, podpůrné vektorové stroje, náhodné lesy a logistickou regresi. Také se zabýváme metodologií na vyhodnocení a porovnávání těchto modelů ze statistického a obchodního hlediska. Zjistili jsme, že modely z kategorie neuronových sítí, zejména Multi-Layer Perceptron a Radial Basis Function Network, překonávají logistickou regresi ve standardních statistických a obchodních kritériích. Výkonnost náhodných lesů a podpůrných vektorových strojů není dostatečná a v naší práci jejich výkonnost nedosahovala výkonnosti logistické regrese.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.