Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační systém pro řízení klinických studií ve fakultní nemocnici
Zavadil, Martin ; Haase, Jiří (vedoucí práce) ; Voříšek, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou klinického hodnocení léčiv a jejich řízením. Klinické hodnocení léčiv je nejpodstatnější částí životního cyklu léku, které mají za cíl splnit požadavky pro registraci a běžné žívání terapeutické praxi. Cílem této práce je návrh informačního systému pro správu a řízení klinických studií ve Fakultní nemocnici v Motole za využití Yourdonovy moderní strukturované analýzy. Jeho vypracování podle požadavků zadavatele tak, aby umožnil uživatelsky přívětivé webové rozhraní, s důrazem na usnadnění administrativních úkonů a přehlednosti dat.
Vstup České republiky a Slovenské republiky do OECD po rozpadu společného státu
Voříšek, Martin ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Just, Petr (oponent)
Tato komparativní případová studie se zabývá zapojením České republiky a Slovenské republiky do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Záměrem práce je zjistit, jak se do rozdílného procesu vstupu České republiky a Slovenské republiky do OECD promítly politické a ekonomické odlišnosti a do jaké míry byl zásadní způsob a důsledky rozdělení Československé federativní republiky. Autor pracuje s tezí, že pozdější vstup Slovenské republiky do OECD byl zapříčiněn nepříznivou politickou situací v období Mečiarových vlád, která se odrážela i v oblasti ekonomiky. Zároveň se domnívá, že nedošlo k znevýhodnění Slovenské republiky v důsledku rozdělení federace (ať už z české strany, či OECD) mající za následek opoždění přístupu Slovenska do OECD. Stěžejní kapitoly jsou věnovány přístupu jednotlivých zemí do OECD. Zatímco český vstup do OECD probíhal relativně hladce, v případě Slovenska je nezbytné popsání zásadních faktorů majících za vliv delší přístupový proces. Mezi ty patří zejména zahraničně politická orientace a průběh slovenské transformace během Mečiarových vlád.
Měření operačního rizika ve finančních institucích
Voříšek, Martin ; Žváčková, Lenka (vedoucí práce) ; Kozáková, Markéta (oponent)
Zaměření této předkládané práce se zabývá událostí, jež se relativně nedávno vyskytla na finančních trzích. V roce 2001, Basilejský výbor pro bankovní dohled deklaroval, že banky mají povinnost krýt svou expozici vůči nepříliš dobře známému operačnímu riziku. Práce se skládá z pěti hlavních částí. Po několika úvodních slovech přichází krátká kapitolech o rizicích obecně. Druhá část opakuje některé základní ekonomické pojmy v oblasti tržních selhání a posléze probírá tyto konkrétní problémy na poli finančních trhů. Následující část přináší pohled na regulatorní dokumenty -- na jejich minulost, současnost a pravděpodobnou budoucnost. Klíčová pozornost by měla být zaměřena na čtvrtou část. Ta analyzuje operační riziko se zaměřením na jeho definici, jeho specifika, příklady jeho dopadů a metody jeho kontroly, zmírňování, měření a řízení. Poslední kapitola popisuje jeden z pokročilých přístupů k měření operačního rizika. Na konci padne několik slov týkajících se některých diskutabilních oblastí a budoucnosti řízení operačních rizik.

Viz též: podobná jména autorů
1 Voříšek, Marcel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.