Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační strategie firmy
Vlček, Jan ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Obsahem této závěrečné práce je návrh informačního strategie středně velké společnosti se zaměřením na informační systém. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky z této oblasti. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu podniku, zaměřenou na ICT a dále návrh na zavedení informační strategie. Detailnější zaměření práce je na oblast CRM navrhovaného informačního systému.
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Vlček, Jan ; Kopřiva, Vojtěch (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje analýzu vybraného ekonomického ukazatele banky ABC, kterým je odchodovost klientů. V první části bakalářské práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k pochopení analyzovaného problému. V druhé části bakalářské práce je popsán současný stav odchodovosti klientů v bance ABC a navržen predikční model zkušební verze v reálném prostředí banky. Závěrem práce jsou zpracovány odhady prognóz predikčního modelu za použití základních statistických metod, časových řad. Na základě vymodelovaných předpovědí jsou navrženy konečné úpravy modelu a závěry práce.
Sada testů rozhraní XML-RPC pro systém Spacewalk
Vlček, Jan ; Letko, Zdeněk (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Práce se zabývá vytvářením sady testů pro XML-RPC rozhraní systému Spacewalk a to převážně knihovny, která má vytváření usnadnit. Řešení vychází z analýzy systému Spacewalk z pohledu komunikace pomocí XML-RPC. Práce také prezentuje několik metod, jak lze vyhodnocovat kvalitu testů. Popsána je implementace metody pokrytí větví zdrojového kódu.
Využití laserinterferometru Renishaw pro měření přímosti a rovinosti
Lešanovský, Jan ; Vlček, Jan (oponent) ; Pata, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá měřením přímosti a rovinnosti a jeho vyhodnocením. K měření je použit laserinterferometr firmy Renishaw. Cílem této práce je naměřit hodnoty přímosti na pojezdu měřícího mikroskopu, dále rozkódovat výpočetní metody vedoucí ke grafům přímosti, přepočítat z naměřených hodnot dle ČSN a porovnat výsledky softwaru a výsledky dosažené dle ČSN. Měření rovinnosti je aplikováno na desce před lapováním (povrchová úprava) a po měn a tyto výsledky jsou vzájemně porovnány.
Rodinný dům s motoservisem
Vlček, Jan ; Jarošová, Petra (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Projekt zpracovává technickou dokumentaci samostatně stojícího rodinného domu s motoservisem v nově zastavovaném území. Stavba se nachází v obci Lysá nad Labem. Objekt má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený. V 1.NP je provozovna – motoservis určena pro majitele domu. V domě je garáž s jedním parkovacím stáním pro osobní automobil. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu a je vyzděn ze stavebního systému Porotherm. Střecha nad 2.NP je pultová se sklonem 10%. Střešní krytina je falcovaná plechová. Střecha nad 1.NP je řešena jako plochá s minimálním sklonem 3%. Je řešena jako pochozí.
Monetary Transmission: Are Emerging Market and Low-Income Countries Different?
Bulíř, Aleš ; Vlček, Jan
Článek testuje transmisi úrokových sazeb na výnosových křivkách vládních dluhopisů v rozvíjejících se a rozvojových zemích. K tomu využívá dvě reprezentace výnosových křivek, jejichž autory jsou Litterman and Scheinkman (1991) a Diebold and Li (2006). Výsledky ukazují na robustní přenos krátkodobých měnověpolitických a mezibankovních sazeb do výnosů dluhopisů s dlouhodobou splatností. Jejich implikace pro měnovou politiku jsou dvojího druhu. Zaprvé, přítomnost rozvinutého sekundárního trhu zřejmě neovlivňuje transmisi krátkodobých sazeb do výnosové křivky. Zadruhé, sílu transmisního mechanismu zřejmě ovlivňuje výběr měnověpolitického režimu, protože v rozvinutých zemích s kredibilním inflačním cílením pozorujeme „lépe se chovající“ výnosové křivky ve srovnání s ostatními měnovými režimy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
A Modified Limited-Memory BNS Method for Unconstrained Minimization Derived from the Conjugate Directions Idea
Vlček, Jan ; Lukšan, Ladislav
A modification of the limited-memory variable metric BNS method for large scale unconstrained optimization of the differentiable function $f:{\cal R}^N\to\cal R$ is considered, which consists in corrections (based on the idea of conjugate directions) of difference vectors for better satisfaction of the previous quasi-Newton conditions. In comparison with [11], more previous iterations can be utilized here. For quadratic objective functions, the improvement of convergence is the best one in some sense, all stored corrected difference vectors are conjugate and the quasi-Newton conditions with these vectors are satisfied. The algorithm is globally convergent for convex sufficiently smooth functions and our numerical experiments indicate its efficiency.
Nonlinear Conjugate Gradient Methods
Lukšan, Ladislav ; Vlček, Jan
Modifications of nonlinear conjugate gradient method are described and tested.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 VLČEK, Jakub
11 VLČEK, Jiří
8 Vlček, Jakub
11 Vlček, Jiří
6 Vlček, Josef
2 Vlček, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.