Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Efektivnost reklamy na stadionech Extraligy ledního hokeje v ČR pro firmy sponzorující sport
Vilímovská, Barbora ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Efektivnost reklamy na stadionech hokejové extraligy v ČR pro firmy sponzorující sport. Cíl: Vyjádření a vyhodnocení efektivnosti reklamy na stadionech hokejové extraligy v ČR. Metody: Kvantitativní výzkum spočívající v získání specifických dat z českých extraligových stadionů a jejich následné porovnání v rámci určených oblastních celků. Použity jsou zejména metody popisné analýzy, kvantitativního dotazování, obsahové analýzy, výpočtu vybraných mediálních ukazatelů a komparace. Výsledky: Výpočtem indexů efektivnosti ze získaných dat, byla číselně vyjádřena efektivnost reklamy na stadionech ELH. Data byla následně statisticky a graficky zpracována. Byly vyhodnoceny a porovnány efektivnosti inzerce v rámci stadionů i jednotlivých typů reklamních ploch. Díky nízkému počtu respondentů byly určeny pouze demonstrativně nejefektivnější a nejméně efektivní způsoby inzerce na určitých stadionech. Klíčová slova: efektivnost, efektivnost reklamy, sportovní reklama, sponzoring sportu
Sponzoring MARO ski & snowboard school
Vilímovská, Barbora ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Sponzoring MARO Ski&Snowboard School Cíl: Identifikace důvodů partnerů pro sponzorování MARO Ski&Snowboard School, analýza současného stavu sponzoringu lyžařské školy MARO. Metody: Kvalitativní výzkum formou polostrukturovaného rozhovoru se zástupci partnerských firem LŠ MARO. Výsledky: Firmy mají relevantní důvody ke spolupráci s lyžařskou školou MARO, jsou si vědomy konkrétních přínosů, které jim spolupráce přináší a spolupráci hodnotí velmi pozitivně. Obě strany spolu uzavírají dlouhodobé smlouvy o spolupráci a mají vůli je po jejich vypršení dále prodlužovat. Výraznou roli ve spolupráci MARO s firmami hrají dobré osobní vztahy mezi vedením lyžařské školy a zástupci firem. Klíčová slova: sponzoring, sportovní sponzoring, reklama, podmínky spolupráce

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.