Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza kontingenčních tabulek v dotazníkovém šetření řidičů
Velacková, Barbora ; Šulc, Zdeněk (vedoucí práce) ; Pecáková, Iva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou dat z dotazníkového šetření řidičů pomocí kontingenčních tabulek. Data byla získána od výzkumné agentury Data Collect s.r.o., která provedla výzkum řidičů v roce 2014. Cílem práce je analyzovat chování řidičů a jejich návyky, které mohou zvyšovat riziko dopravních nehod. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, v první jsou popsány metody analýzy kontingenčních tabulek a ve druhé je samotná analýza dat. Nejprve je zkoumáno chování svobodných a mladých řidičů, v druhé části analýzy je porovnáváno chování mužů a žen za volantem. Výpočty byly provedeny ve statistickém programu SPSS a v tabulkovém procesoru MS Excel, kde byly vytvořeny také grafy a tabulky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.