Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Algoritmus pro rozeznání řečových příkazů na mikrokontroléru
Vedra, Lukáš ; Šrámek, Petr (oponent) ; Fedra, Zbyněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozeznávání řečových příkazů na mikrokontroléru firmy Atmel rodiny AVR. Práce popisuje způsoby rozeznávání, vliv volby vzorkovací frekvence, délky použité sekvence a počet možných příkazů s ohledem na výpočetní rychlost a paměťovou kapacitu mikrokontroléru. Dále je testována úspěšnost získávání příkazů. Rovněž rozebírá možnosti porovnávání uloženého otisku příkazu ve slovníku resp. v databázi mikrokontroléru a právě vysloveného slova. Práce se také zabývá mechanickou konstrukcí zařízení.
Financování projektů z fondů EU
Hanek, Martin ; Vedra, Lubomír (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strukturálních fondů EU a jejich využití při rozvoji infrastruktury malé obce. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza současného stavu. Nakonec je rozpracován konkrétní návrh způsobu financování velkého investičního projektu v malé obci. Výsledné návrhy by měly sloužit vedení obce jako informace o možnostech obecního rozpočtu při realizaci náročné investice a podklad pro rozhodování o způsobu financování.
Dekódování RDS zpráv obvodem FPGA
Vedra, Lukáš ; Bobula, Marek (oponent) ; Štohanzl, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou demodulování, dekódování RDS zpráv a FM přijímačem v obvodech FPGA. Jedná se o zpracování dat po A/D převodu rozhlasového stereofonního signálu. Tato práce obsahuje podrobné teoretické poznatky o systému RDS, typech jednotlivých zpráv, jejich demodulaci a následné dekódování jednotlivých služeb. Dále je teoreticky rozebrána platforma FPGA pro řešený problém a implementaci systému RDS a FM přijímače.

Viz též: podobná jména autorů
2 Vedra, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.