Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh komunikačního mixu vybraného slevového portálu
Rexová, Kristýna ; Vedra, Ivo (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá navržením vhodného komunikačního mixu vybraného slevového portálu využitím marketingových metod. Teoretická část definuje důležité poznatky, na základě nichž je vypracována část analytická, která obsahuje vyhodnocení současné situace vybraného podniku, která slouží jako podklad pro výběr konkrétních nástrojů komunikačního mixu.
Ocenění konkrétního podniku
Vedra, Ivo ; Masár, Lukáš (oponent) ; Koleňáková, Lucie (vedoucí práce)
Maximalizace tržní hodnoty podniku by měla být jedním ze základních cílů každého podniku. V současnosti existuje několik metod, jak spočítat jeho hodnotu. Základní problematikou diplomové práce je na základě studia dostupné české a zahraniční literatury, aplikovat získané poznatky o oceňování na konkrétní podnik. V této práci bude provedena analýza současné situace, finanční a strategická analýza, sestavení finančního plánu, stanovení diskontní míry a aplikace vhodné oceňovací metody na společnost ABC s.r.o. Výsledkem bude stanovení subjektivní hodnoty podniku.

Viz též: podobná jména autorů
1 Vedra, Ivo
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.