Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Acoustic characteristics of 3D human vocal tract model with nasal cavities – preliminary experimental results
Radolf, Vojtěch ; Horáček, Jaromír ; Košina, Jan ; Vampola, T.
Acoustic resonance characteristics of 3D human vocal tract model with nasal and paranasal cavities were measured in three different ways: The excitation was realized by (1) self-oscillating vocal folds replica, (2) by a swept harmonic signal from an earphone placed instead of the vocal folds and (3) by a white noise signal from a loudspeaker located in front of the open mouth of the model. Resulting resonance frequencies are comparable for all excitation signals. These experiments were carried out to verify a complex mathematical model.
Experimental investigation of acoustic characteristics of 3D human vocal tract model with nasal cavities
Radolf, Vojtěch ; Horáček, Jaromír ; Košina, Jan ; Vampola, T.
The following experiments were carried out to be later used in the verification of a complex\nmathematical model of human voice production. Acoustic resonance characteristics of a 3D human voca tract model without and with nasal and paranasal cavities were measured in two different ways: The excitation was realized by (1) self-oscillating vocal folds replica and (2) by sine-tone sweeps from an earphone placed instead of the vocal folds. The resulting resonance and antiresonance frequencies were found to be comparable for both excitation signals.
Numerical investigation of acoustic characteristics of 3D human vocal tract model with nasal cavities
Vampola, T. ; Štorkán, J. ; Horáček, Jaromír ; Radolf, Vojtěch
Acoustic resonance characteristics of 3D human vocal tract model without and with nasal and\nparanasal cavities were computed. Nasal cavities (NC) form the side branches of the human vocal tract and exhibit antiresonance and resonance properties which influence the produced voice quality. Developed FE models of acoustic spaces of nasal and vocal tract for vowel /a:/ are used to study the influence of (NC) on phonation. Acoustics frequency-modal characteristics are studied by modal analysis and numerical simulation of acoustic signals in time domain is performed by transient analysis of the FE models.
Vliv složení synoviální kapaliny a topografie třecích povrchů na mazání kloubních náhrad
Hekrle, Pavel ; Vampola, Tomáš (oponent) ; Vrbka, Martin (vedoucí práce)
Hlavním účelem této diplomové práce je zjistit vliv složení synoviální tekutiny a dále vliv povrchových mikrotextur na mazání kyčelních náhrad. Pro všechny experimenty byl použit kyčelní simulátor fungující na principu kyvadla. Jako kontaktní páry byly použity kovové hlavice (CoCrMo) od firmy B Braun a acetabula z optického skla, která umožňují náhled do kontaktu. Rozměry jamek byly vytvořeny na základě rozměrů skutečných implantátů. Experimenty s povrchovými mikrotexturami simulovaly chůzi po dobu 210 s a byl pozorován vývoj mazacího filmu v závislosti na čase. Výsledky ukázaly, že všechny typy testovaných struktur zlepšily mazání v kontaktní oblasti, přičemž nejlépe dopadly čtvercové a trojúhelníkové struktury. Druhá část experimentů byla provedena na základě faktu, že složení synoviální tekutiny u zdravých lidí a u pacientů s různými stádii osteoartrózy, se liší. V rámci práce byly proto porovnány experimenty s různými modelovými tekutinami, které svým složením odpovídají různým skupinám pacientů. U modelové tekutiny, která odpovídá pacientům s osteoartrózou, byly následně provedeny experimenty s jednotlivými složkami a jejich kombinacemi, aby mohlo být detailněji popsáno, jak tyto složky ovlivňují mechanismus utváření mazacího filmu. Výsledky dokazují, že změna složení synoviální tekutiny u pacientů s osteoartrózou může mít zásadní vliv na tvorbu mazacího filmu uvnitř páru.
Computationally Efficient Model of the Human Vocal Fold
Štorkán, J. ; Vampola, T. ; Horáček, Jaromír
One mass model of the vocal folds with three degrees of freedom in 2D space was created and used to simulate the movement of the vocal folds. Vocal folds are modeled as a solid mass stored flexibly in 2D. The model is excited by aerodynamic forces. The flow is solved by analytical model incompressible and non-viscous fluid with constant flow. In case of close of the glottis are aerodynamic forces replaced by Hertz model of the contact forces. Movement equations are solved by numerical method. The model allows to solve the movement of the vocal folds in the time domain, pressure field acting on the vocal folds or contact pressures.
Influence of the nasal cavities to human voice quality
Vampola, T. ; Horáček, Jaromír
Nasal cavities (NC) form the side branches of the human vocal tract and exhibit antiresonance and resonance properties which influence the produced voice quality. This study investigates the possibility of these resonances to contribute to the speaker's or singer's formant cluster around 3 - 5 kHz. A reduced finite element (FE) model was created which allows numerical simulation of the effects of changing the volumes of NC on the acoustic resonance and antiresonance characteristics of the vocal tract. This model, created from an accurate three-dimensional (3D) FE model of the human vocal tract for vowel [a:] and [i:] is computationally-effective and allows parametric changes of the volume connecting the nasal tract with the human vocal tract. Developed FE models of acoustic spaces of nasal and vocal tract for vowels /a:/ and /i:/ are used to study the influence of (NC) on phonation of these vowels. Acoustics frequency-modal characteristics are studied by modal analysis and numerical simulation of acoustic signals in time domain is performed by transient analysis of the FE models.
Influence of the velopharyngeal opening on human voice quality
Vampola, T. ; Horáček, Jaromír
The 3D FE models of the nasal cavities and adult female vocal tract were developed from computer tomography (CT) images for vowels /a:/ and /i:/. The interconnections between the oral and nasal cavities were created according to the anatomical literature. The acoustic frequency - modal characteristics of the FE models were studied by the modal analysis considering zero pressure at the lips and nose and the influence of velopharyngeal insufficiency on the first ten formants was evaluated.
Experimental investigation of phonation using artificial models of human vocal folds and vocal tract
Horáček, Jaromír ; Radolf, Vojtěch ; Bula, Vítězslav ; Košina, Jan ; Vampola, T. ; Dušková, Miroslava
The contribution presents results of in vitro measurements of voicing performed on originally developed models of the human vocal folds and vocal tract. The designed models are based on CT and MRI measurements of human subject during phonation. The measured phonation (aerodynamic, vibration and acoustic) chacteristics are comparable with values found in humans.
Using the proper orthogonal decomposition analysis for detecting pathologic vocal fold vibration
Štorkán, J. ; Vampola, T. ; Horáček, Jaromír
A three-dimensional (3D) finite element (FE) fully parametric model of the human larynx based on computer tomography (CT) measurements was developed and specially adapted for numerical simulation of vocal folds vibrations with collisions. The complex model consists of the vocal folds, arytenoids, thyroid and cricoid cartilages. The vocal fold tissue is modeled as a four layered material where part of the cover was substituted by a liquid layer modelling the superficial layer of lamina propria. The proper orthogonal decomposition (POD) analysis of the excited modes of vibration was used for detecting changes in vibration properties of the vocal folds caused by pathologic changes of vocal fold structure (vocal nodule).
Náhradní hlasivky pro generování zdrojového hlasu: Počítačové modelování funkce hlasivek
Matug, Michal ; Vampola, Tomáš (oponent) ; Horáček, Jaromír (oponent) ; Švancara, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá výpočtovým modelováním funkce lidských hlasivek a vokálního traktu s využitím metody konečných prvků (MKP). Hlas hraje klíčovou roli v lidské komunikaci. Proto je jedním z důležitých cílů současné medicíny vytvořit umělé hlasivky, které by mohly být implantovány pacientům, kterým musely být odstraněny jejich hlasivky původní. Pro pochopení principů tvorby hlasu, určení parametrů, které musí umělé hlasivky splňovat a ověření jejich funkčnosti je možno využít výpočtového modelování. První část práce se zabývá výpočtovým modelováním pro tvorbu lidského hlasu šeptem. V této kapitole byl na MKP modelu vokálního traktu a průdušnice zkoumán vliv velikosti mezihlasivkové mezery na rozložení vlastních frekvencí pro jednotlivé samohlásky. Dále je v práci prezentován rovinný (2D) konečnoprvkový model samobuzeného kmitání lidských hlasivek v interakci s akustickými prostory vokálního traktu. Rovinný model vokálního traktu byl vytvořen na základě snímků z magnetické rezonance (MRI). Pro řešení interakce mezi strukturou a tekutinou je použito explicitní výpočtové schéma s oddělenými řešiči pro strukturu a pro proudění. Vytvořený výpočtový model zahrnuje: velké deformace tkáně hlasivek, kontakt mezi hlasivkami, interakci mezi strukturou a tekutinou, morfování sítě vzduchu podle pohybu hlasivek (metoda Arbitrary Lagrangian-Eulerian), neustálené viskózní a stlačitelné nebo nestlačitelné proudění popsané pomocí Navier-Stokesových rovnic a přerušování proudu vzduchu během uzavření hlasivek. Na tomto modelu jsou zkoumány projevy změn tuhosti a tlumení jednotlivých vrstev (zejména pak laminy proprii). Součástí této výpočtové analýzy je také porovnání chování hlasivek pro stlačitelný a nestlačitelný model proudění. Ze získaných výsledků výpočtu MKP modelu jsou následně vytvářeny videokymogramy (VKG), které umožňují porovnat pohyb mezi jednotlivými variantami modelu a se skutečnými lidskými hlasivkami. V další části práce je potom prezentován prostorový (3D) MKP model samobuzeného kmitání lidských hlasivek. Tento prostorový model vznikl z předchozího rovinného modelu vytažením do třetího rozměru. Na tomto modelu byl opět porovnáván vliv použití stlačitelného a nestlačitelného modelu proudění na pohyb hlasivek a vytvářený zvuk s využitím videokymogramů a zvukových spekter. Poslední část práce se zabývá jednou z možností náhrady přirozeného zdrojového hlasu v podobě plátkového elementu. Chování plátkového elementu bylo zkoumáno na výpočtovém a experimentálním modelu. Experimentální model umožňuje změny v nastavení vzájemné polohy plátku vůči dorazu a provádění akustických a optických měření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 Vampola, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.