Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Současný ekosystém Rich Internet Applications v HTML5
VACEK, Jakub
Tato bakalářská práce se zabývá specifickým druhem webových aplikací zvaných Rich Internet Applications (RIA). V první části práce je vymezen pojem RIA a popsány technologie, které se při tvorbě RIA aplikací využívají. V rešeršní části práce jsou porovnány alternativní frameworky. Poté je zvolena vhodná sada technologií, s jejíž pomocí je vytvořena aplikace demonstrující přístup z předchozích částí. Na závěr jsou vyhodnoceny rozdíly v tomto přístupu k tvorbě aplikací ve srovnání s klasickým přístupem reprezentovaným tradičními web MVC farmeworky.
Porovnání nabídkových cen nemovitostí v příhraničních oblastech ČR – Rakousko
Vacek, Jakub ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Sopoušek, Milan (vedoucí práce)
Cílem práce je porovnání cen rodinných domů a analýza realitních trhů v příhraničních oblastech České republiky a Rakouska. Ceny nemovitostí jsou porovnávány podle obytné plochy a metodou porovnání pomocí indexu odlišnosti. Bylo zjištěno, že ceny nemovitostí v Rakousku jsou vyšší, než ceny nemovitostí v České republice. Stejně tak nutné výdaje s koupí související. Avšak z pohledu možného propadu cen je koupě nemovitosti v Rakousku bezpečnější investicí.
Funkční bloky pro Simatic S7-300 s Sinamics S120 v rychlostních aplikacích
Vacek, Jakub ; Pásek, Jan (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Dokument obsahuje základní informace o frekvenčním měniči SINAMICS S120, modulárním PLC SIMATIC S7-300 a programu SIMATIC STEP 7. Dále je součástí dokumentu funkční blok Standard telegram 9 a sada funkcí (Move Absolute, Move Relative, Move Velocity, Jog) napsaných v programu SIMATIC STEP 7, které slouží k ovládání frekvenčního měniče komunikujícího s PLC.
Využití metod termické analýzy při studiu chování vody v blízkosti hydrofilních a hydrofobních povrchů
Vacek, Jakub ; Obruča, Stanislav (oponent) ; Sedláček, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na studium chování vody v blízkosti hydrofilních a hydrofobních povrchů pomocí metod termické analýzy. Na základě literární rešerše byly navrhnuty a realizovány série experimentů. Při řešení byly využity jak základní metody, jako je analyzátor vlhkosti, tak i mnohem sofistikovanější metody, jako je izotermická titrační kalorimetrie, termogravimetrická analýza a diferenční kompenzační kalorimetrie. Hlavní cílem práce bylo zjistit, zda jsou tyto metody použitelné pro studium hydratace daných povrchů.

Viz též: podobná jména autorů
16 VACEK, Jan
2 Vacek, J.
5 Vacek, Jakub
16 Vacek, Jan
1 Vacek, Jaroslav
1 Vacek, Jindřich
9 Vacek, Jiří
6 Vacek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.