Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  začátekpředchozí27 - 36  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zvětrávací procesy na vybraných konstrukčních prvcích chráme sv. Víta na Pražském Hradě
Zeman, Antonín ; Válek, Jan ; Slížková, Zuzana ; Korbelová, Z.
Shrnutí výsledků výzkumu působení depozic oxidu siřičitého na pilíři chrámu sv. Víta. Hlavními použitými metodami byl makroskopický popis spojený s fotodokumentací, petrografický výzkum, výzkum v polarizačním mikroskopu a spektroskopie.
Zkoušky pro návrh malt a omítek kompatibilních se stávajícím historickým materiálem
Válek, Jan ; Slížková, Zuzana
Návrh malt pro zdění a omítání, které jsou určeny pro opravu historických konstrukcí, zahrnuje zkoušky a zkušební postupy, které slouží k hodnocení vzájemné kompatibility mezi stávajícím materiálem a opravnou směsí. V článku jsou popsány současné možnosti zkoušení a analýz historických i nově připravených malt. Autoři vycházejí z publikovaných definic kompatibility a zdůrazňují nutnost zohlednit při jejím posuzování i podrobnější technické specifikace, např. umístění posuzovaného materiálu v konstrukci, typ konstrukce, podmínky působení okolního prostředí na materiál, stupeň degradace materiálu a jeho funkceschopnost.
Informace o aktivitách technického výboru RILEM TC 203 RHM “Repair Mortars for Historic Masony
Válek, Jan
Cílem příspěvku je představit české odborné veřejnosti aktivity technického výboru TC 203 organizace RILEM, který se zabývá maltami/omítkami pro opravu historického zdiva. TC 203 RHM se zabývá čtyřmi hlavními tématy : klasifikací funkcí malt ve zdivu, klasifikací problémů, vývojem technických požadavků a vývojem zkušebních metod. Hlavní náplň těchto čtyř pracovních skupin je představena v článku.
Mechanické a fyzikální zkoušky vápenných malt s přídavkem metakaolinu a jejich vhodnost pro opravy památkově chráněných objektů
Válek, Jan ; Slížková, Zuzana ; Zeman, Antonín
Mechanické a fyzikální zkoušky vápenných malt s přídavkem metakaolinu z nových zdrojů z ČR byly uskutečněny v laboratořích Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR během 2004-2006. Výsledky zkoušek byly použity pro návrh optimální teploty výpalu kaolínu, proporcí dávkování vápna a metakaolinu a ohodnocení vlivu přídavku portlandského cementu.
Výkonné restaurátorské materiály inspirované historickými maltami
Drdácký, Miloš ; Slížková, Zuzana ; Válek, Jan ; Zeman, Antonín ; Michoinová, D. ; Krage, L. ; Bosiljakov, V.
Poster shrnuje vědecké hodnocení charakteristik historických malt, uvádí poznatky ze studia malt plněných přírodními vlákny a výsledky výzkumu vápenných malt s pucolánovými přísadami.
Oponentní posudek materiálů vybraných pro opravu spárovací malty a kamenného zdiva Karlova mostu
Válek, Jan
Zpráva se zabývá posouzením vhodnosti a kompatibility materiálů navrhovaných na opravu spár kamenného pláště Kralova mostu.
DELIVERABLE D9.6 Small sample testing
Cikrle, P. ; Drdácký, Miloš ; Lesák, Jaroslav ; Slížková, Zuzana ; Válek, Jan ; Vavřík, Daniel ; Zíma, Pavel
A number of in-situ tests for mechanical material properties is readily available but there were developed improved methodologies which met the requirements and specifics of this project. It the case of historic masonry there was necessary to deal with a common additional problem, which is the testing of non-standards samples. This was for example a problem of testing of historic bedding mortars or renders, where a typical width of sample is around 10 mm. It comes along with the general need for small ů micro samples with regards to the protection of historic masonry where a minimum intervention is always required. Mechanical properties in bending were tested on non-standard mortar samples which were supplemented symmetrically on both ends with two 'prostheses'. According to the results of the tests comparing the flexural strength of pure mortar beams with the strength ascertained on prosthesized identical material the influence of prosthesization is negligible. Testing of stone samples involved comparison of the compressive and split tensile strength of specimens of standard dimensions and specimens of smaller dimensions
DELIVERABLE D9.5 Damaged Masonry
Drdácký, Miloš ; Lesák, Jaroslav ; Urushadze, Shota ; Válek, Jan
Several masonry trial wallets were prepared for the testing. The specimens were mounted into a special testing rig which enabled simultaneous uniform compression and cyclic horizontal loading on the top of the tested specimen. There were four hydraulic jacks generating the vertical load which was transmitted to the wall by eight ties and a steel 'hatö on the top of the wall. Horizontal displacement (force) on the top of the wall was introduced from servo-hydraulic MTS actuator of 250 kN capacity. Experimental part involved testing of brick walls for determination of crack pattern development under various combined loadings and testing of brick, sandstone and marly lime stone walls for crack and damage determination by application of NDT methods. Four approaches have been studied and evaluated: i) sonic wave propagation, ii) stress wave propagation, iii) crack pattern development, iv) modal analysis in which also a case study has been accompanied with a related pilot shaking table test of a one leaf masonry model.
Srovnání komerčních BI nástrojů s nástroji Open Source
Válek, Jan ; Novotný, Ota (vedoucí práce) ; Maryška, Miloš (oponent)
Cílem této práce je porovnání komerčních business intelligence nástrojů s nástroji Open Source v procesu implementace BI řešení ve střední firmě. V práci jsou porovnávány komerční aplikace Oracle (http://www.oracle.com) ? Oracle Warehouse Builder, Oracle Discoverer a Open Source nástroje z projektu Pentaho (http://www.pentaho.com) ? Kettle, Cube Designer a BI Platforma. Hodnocení obou systémů probíhá na základě předem definovaných metrik. Práce kromě popisu realizace obou řešení a jejich vzájemného porovnání také dává odpověď na zcela zásadní otázku, zda může Open Source řešení konkurovat tomu komerčnímu. Dalším přínosem je návrh modifikovatelného a znovupoužitelného stromu metrik, který je k hodnocení systémů použit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   začátekpředchozí27 - 36  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 VÁLEK, Jan
3 Válek, Jakub
1 Válek, Jaroslav
6 Válek, Jiří
1 Válek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.