Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomický návrh betonové stropní desky administrativní budovy
Válek, Jakub ; Klodner, Jan (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Ekonomika statického návrhu je v dnešní době často rozhodují faktor při výběrovém řízení. Práce pojednává o ekonomickém návrhu stopní konstrukce polyfunkční budovy. Jsou zde uvedeny tři varianty návrhu s ohledem na druhý mezní stav. Rozhodujícím faktorem je průhyb pod zděnými konstrukcemi. Deformace stropní konstrukce nesmí způsobit trhliny na zděných příčkách. Cílem této práce ekonomické porovnání možných variant.
Návrh dřevobetonové spřažené stropní konstrukce
Válek, Jakub ; Horák, David (oponent) ; Švaříčková, Ivana (vedoucí práce)
Rekonstrukce u stávajících domů je v dnešní době častá problematika. Práce pojednává o možnostech zesílení dřevěných stropů se zaměřením na zesílení stropu nadbetonovanou deskou. Takto řešená sanace stropu je žádoucí z pohledu na tuhost objektu ve vodorovném směru. V práci je uveden návrh spřažení dle různých norem a jejich srovnání s ohledem na ekonomickou stránku návrhu. Dále je uveden popis experimentu, jeho předběžné výsledky a porovnání s teoretickým výpočtem.

Viz též: podobná jména autorů
21 VÁLEK, Jan
21 Válek, Jan
1 Válek, Jaroslav
6 Válek, Jiří
1 Válek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.