Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Internet a autorské právo
Tuček, Jakub ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Diplomová práce s názvem "Internet a autorské právo" se zabývá působením autorského práva v prostředí Internetu a výzvami, které Internet pro tradiční autorské právo představuje. Hlavním cílem práce je tak vymezit nejčastější způsoby užití autorských děl a výkonu autorských práv na Internetu a podrobit současnou českou a evropskou právní úpravu analýze, nakolik ji lze aplikovat na obvyklé situace, k nimž dochází v online prostředí, nakolik jim vyhovuje a v čem má své rezervy. První dvě kapitoly představují úvod do problematiky. Zatímco první kapitola se věnuje fenoménu Internetu z hlediska jeho vymezení, právní regulace, dnešního významu a aktuálních otázek souvisejících s jeho využíváním, druhá kapitola obsahuje základní poznatky o autorském právu jako takovém, kterým je nezbytné rozumět pro účely dalšího textu práce - zejména vymezení autorského díla, systému výjimek a omezení autorského práva a nejvýznamnější mezinárodní a unijní normy autorského práva. Za stěžejní část díla by se dala označit třetí kapitola. Ta nejprve rozebírá, v jaké podobě se nejčastěji na Internetu můžeme setkat s autorskými díly, a ukazuje tak, že Internet je téměř celý tvořen především výsledky tvůrčí činnosti. Následně tato kapitola přechází k popisu a rozboru nejčastějších způsobů užití autorských děl na Internetu, a to...

Viz též: podobná jména autorů
8 TUČEK, Jan
8 Tuček, Jan
3 Tuček, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.