Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zneškodňování nestandardních odpadů: Podklady pro konstrukci tavící nádoby jednorázového použití pro vitrifikaci anomálních RAO z jaderných elektráren
Tepelná technika, Praha ; Schula, Miroslav
Zpráva popisuje koncepční řešení tavící nádoby a konstrukčně ideový návrh jejího usazení integrované v sorpční koloně.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.