Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Profese daňového poradce ve vybraných zemích EU
Tuček, Jan ; Skálová, Jana (vedoucí práce) ; Neužil, Radek (oponent)
Cílem diplomové práce je poskytnout základní přehled o tom, jaké podmínky musí mít splněny pro poskytování daňového poradenství ve vybraných zemích Evropské unie. V první části práce je popsána legislativa Evropské unie, která má nevýznamnější vliv na daňové poradenství. Na evropskou legislativu navazuje popis regulace profese daňového poradce a daňového poradenství v České republice, včetně popisu Komory daňových poradců České republiky. Poslední částí práce, založené na dotazníkovém šetření, je srovnání situace a regulace profese daňového poradce ve vybraných státech Evropské unie. Po srovnání situace v jednotlivých členských zemí jsou popsány principy regulace ve vybraných státech Evropské unie a popis skutečností, které je nutné akceptovat v případě, že se zahraniční subjekt rozhodne poskytovat v tomto státě daňové poradenství.
Vláda Jagellonců na českém území z pohledu učebnic 1918 až 1938
Menšík, Tomáš ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Tuček, Jan (oponent)
Diplomová práce nazvaná Vláda Jagellonců na českém území z pohledu učebnic 1918-1938, pozoruje proměnu historického faktu údajů období vlády Jagellonců v českých a polských učebnicích, pocházejících z let 1918-1938. Národní a sociálně-politické hledisko vzniku obou států po roce 1918, je základem k pozorování a komparaci obsahu prezentované dějepisné látky. Práce se zaměřuje na diferenci prezentace a vliv doby na úpravy obsahu textu dějepisných učebnic. Struktura diplomové práce spočívá v představení historického úseku vlády Jagellonců s následným porovnáním obsahu historické tématiky dobových Polských a Československých učebnic dějepisu. V neposlední řadě tato práce ukazuje také rozsah působení politických poměrů na transformaci historiografie a narace obsahu učebnic dějepisu v oblasti zkoumaného období. Klíčová slova: Učebnice dějepisu, narace, komparace, historiografie, transformace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Tuček, Jakub
8 Tuček, Jan
3 Tuček, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.