Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Elektronická podatelna VUT
Tomášek, Milan ; Křena, Bohuslav (oponent) ; Marušinec, Jaromír (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je vytvořit elektronickou podatelnu pro VUT. V první řadě jsem popsal problematiku týkající se elektronického podpisu, jeho použití, bezpečnosti a s elektronickým podpisem také úzce související oblast kvalifikovaných certifikátů a způsobu jejich vydávání certifikačními autoritami. Další část této práce se zabývá systémy umožňujícími podání v elektronické podobě (tzv. elektronická podatelna). Zaměřil jsem se na dostupné aplikace poskytující službu elektronické podatelny státním úřadům a následně analyzoval funkce, které jednotlivé aplikace nabízejí jak klientům podatelny, tak zaměstnancům daného úřadu. Na základě získaných znalostí a požadavků CVIS jsem vytvořil návrh elektronické podatelny pro potřeby VUT v Brně. Výsledkem této práce je vytvořená aplikace elektronické podatelny, implementovaná do portálu VUT v Brně.
Dokončení edice půdních map ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Němeček, Jan ; Šefrna, Luděk ; Sedláček, Jan ; Tomášek, Milan ; Janderková, Jana
Projekt řeší kompletaci nedokončené edice půdních map v rámci "Souboru map geofaktorů životního prostředí" vydávaných ČGÚ. K řešení se využívají prvky gisové tvorby map, finálním výstupem projektu bude digitální vektorová vrstva půdních jednotek na subtypové úrovni, které budou centrálně ukládány v půdní mapové databázi MŽP a AOPK ČR. V prvním roce řešení projektu byl vypracován podrobný metodický postup řešení projektu a k jeho ověření byla podle přijaté metodiky sestavena už v digitální vektorové formě s polygony areálů půdních jednotek půdní mapa 1 : 50 000, list 24 – 24 Prostějov.
Dokončení edice půdních map ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Tomášek, Milan ; Janderková, Jana
Projekt řeší kompletaci nedokončené edice půdních map v rámci "Souboru map geofaktorů životního prostředí" vydávaných ČGÚ. K řešení se využívají prvky gisové tvorby map, finálním výstupem projektu bude digitální vektorová vrstva půdních jednotek na subtypové úrovni, které budou centrálně ukládány v půdní mapové databázi MŽP a AOPK ČR. V průběhu roku 2002 bylo rozpracováno 40 mapových listů, které jsou k dispozici z větší části v rastrové podobě, zčásti i ve formě vektorové vrstvy. Po dobu řešení však zůstává celý projekt otevřený případným úpravám a aktualizacím.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 TOMÁŠEK, Martin
1 TOMÁŠEK, Miroslav
7 Tomášek, Martin
1 Tomášek, Michal
11 Tomášek, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.