Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Satelitní navigační systémy
Antoš, Vladimír ; Zelený, Lubomír (vedoucí práce) ; Těšík, Radek (oponent)
Satelitní navigace je rychle se rozvíjející oblast, která umožňuje svým uživatelům využití navigačních služeb. Nejznámějším systémem je americká GPS. GPS má 31satelitů na 6 dráhách. Vysílaný signál však podléhá fyzikálním vlivům Země. Kromě GPS existují i jiné systémy. Konkurenty pro americký systém jsou tyto systémy : GLONASS, COMPASS, GALLILEO. Satelitní navigace nemusí být jenom otázkou celosvětovou. Na určitém území může být zajištěna pomocí geostacionárních satelitů a takovéto systémy slouží k zajištění větší přesnosti nebo samostatnosti na daném území. Samostatnou kapitolou je praktické využití. Využitelnost systému se nachází především v dopravě. Od vody po vzduch, všude zde je využití navigace dnes zcela samozřejmé. Kromě určování polohy a času představuje správné využití GPS v firemní praxi řadu ekonomických úspor.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.