Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Polyfunkční dům
Slepánek, Mojmír ; Spáčil, Miroslav (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
V mé diplomové práci řeším návrh novostavby polyfunkčního domu v Boskovicích v ulici Lipová na stavební parcelách 4363/2, 4415/111, 4415/116, 4415/107, 4370, 4415/109, 4415/110, 4415/1, 4415/94. Celková výměra všech dotčených pozemků je 6460 m2. Polyfunkční dům má 4 nadzemní podlaží a částečně podsklepený suterén. Svislé konstrukce v suterénu jsou navrženy z betonových tvárnic a v nadzemních podlažích z keramických broušených tvárnic P+D. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá střecha. V polyfunkčním domě se nachází 4 kancelářské pracoviště, 2 prodejní plochy, 2 plochy pro drobné služby a 8 bytových jednotek. V suterénu jsou navrženy sklepní koje, technická místnost. Výkresová část byla zpracována v počítačovém programu AutoCAD.
Bytový dům, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Králík, Martin ; Osička, Jan (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Bytový dům se bude nacházet v klidné zóně dvojměstí, v budoucí bytové zástavbě. Bytový dům je samostatně stojící. Bude založen na rovinném terénu. Bytový dům je půdorysně tvaru L (je složený ze dvou obdélníků). Objekt má 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. V objektu se nachází celkem 19 bytů, v podzemní části objektu se nachází technické zázemí a prostory pro uskladnění. Bytový dům je celý podsklepený. Objekt je zastřešen plochou vegetační střechou. Obvodová nadzemní konstrukce je zděná z tvárnic typu Therm, zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní strany budovy.
Bytový dům na Ořechovce
Holomčíková, Hana ; Osička, Jan (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je návrh a vytvoření projektové dokumentace bytového domu. Objekt se nachází v Jihomoravském kraji v severovýchodní okrajové části města Strážnice na parcele č. 2012/112. Účelem užívání navrhovaného bytového domu je stavba pro bydlení o sedmi bytových jednotkách. Ke každé bytové jednotce náleží jedna sklepní kóje, jedno venkovní a garážové parkovací stání. Bytový dům je navržen jako podsklepený s třemi nadzemními podlažími a plochou střechou. Na pozemku stavebníka jsou navrženy řadové garáže s pultovou střechou tvořenou krovem. Konstrukční systém bytového domu je navržen jako stěnový. Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy, stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové. Nosné obvodové zdivo suterénu je z betonových tvárnic ztraceného bednění, v nadzemních podlažích jsou obvodové i vnitřní nosné a nenosné konstrukce z keramických tvárnic. Schodiště je řešeno jako železobetonové. Zateplení nad úrovní terénu je provedeno čedičovou vlnou. Pod úrovní terénu a v oblasti soklu je použito zateplení polystyrenem XPS.
Hotel Aztec
Beránek, Tomáš ; Spáčilová, Jitka (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit novostavbu Hotelu Aztec ve stupni pro provedení stavby. Objekt bude sloužit k ubytování a rekreaci. V budově hotelu je i restaurace a u hotelu nadzemní parkoviště. Budova má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Budova má 26 pokojů pro hosty z toho 2 třílůžkové, 20 dvoulůžkových a 4 jednolůžkové. Pokoje jsou umístěny na jihozápadní straně v 1. NP, 2. NP, 3. NP a 4. NP. V 1. NP je jeden dvoulůžkový pokoj pro osoby se sníženou schopností pohybu. V 1. NP se nachází restaurace s kuchyní, která je propojena schodištěm s večerním barem v 1. PP, kde se dále nachází wellness centrum, technické místnosti a sklady. Na severovýchodní straně hotelu jsou kanceláře a místnosti sloužící k provozu hotelu a ve 2. NP je školící sál. Nosné stěny jsou z vápenopískových tvárnic a stropy jsou monolitické železobetonové. Základy jsou betonové pásy. Obvodově stěny jsou zatepleny v systému ETICS. Všechny střechy jsou ploché s klasickým pořadím vrstev. Střecha nad restaurací je vegetační, nad 3. NP tvoří střechu terasa s betonovou dlažbou a nad 4. NP je střecha s povlakovou hydroizolací. Budova bude vytápěna tepelnými čerpadly a větrána nuceně, pomocí vzduchotechniky.
Bytový dům
Slepánek, Mojmír ; Woytela, Jindřich (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
V mé bakalářské práci řeším návrh novostavby bytového domu v Boskovicích v ulici Lipová na parcele 4415/146. Celková výměra pozemku je 1097 m2. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a suterén. Svislé konstrukce v suterénu jsou navrženy z betonových tvárnic a v nadzemních podlažích ze systému Porotherm. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Střecha je řešena z velké části příhradovými vazníky a jednoplášťovou plochou střechou. V bytovém domě je 6 bytových jednotek. V suterénu jsou navrženy sklepní koje, technická místnost a garáže. Výkresová část byla zpracována v počítačovém programu AutoCAD.
Bytový dům
Zlámal, Ondřej ; Woytela, Jindřich (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu. Objekt se nachází na katastrálním území Fulnek, číslo stavební parcely 1680. Stavební pozemek se nachází na okraji stávající zástavby města. Terén je mírně svažitý. V bytovém domě se nachází tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází skladovací, soukromé a technické prostory. V nadzemních podlažích jsou umístěny byty. Konstrukční systém objektu je stěnový. Obvodové suterénní stěny jsou tvořeny betonovými tvárnicemi ztraceného bednění BEST, které jsou vyztuženy a zality betonem. Ostatní obvodové i vnitřní stěny jsou tvořeny keramickými svisle děrovanými tvárnicemi POROTHERM. Budova má navrženo zateplení. Stropní konstrukce je navržena jako křížem vyztužená železobetonová monolitická deska. Schodiště i výtahová šachta jsou rovněž navrženy jako železobetonové monolitické konstrukce. Zastřešení objektu tvoří plochá střecha. Podlahové konstrukce jsou provedeny jako plovoucí.
Bytový dům, Heřmanův Městec
Ryšánková, Nikola ; Woytela, Jindřich (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem vícepodlažního bytového domu s řadovými garážemi v Heřmanově Městci. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Dům s osmi bytovými jednotkami je určen pro rodinné bydlení. Hlavní vstup do objektu je orientován na východ. Dům má nepravidelný pravoúhlý tvar půdorysu a je zastřešen plochou střechou. Pobytové místnosti jsou orientovány na jih a západ. Objekt je postaven z keramických tvárnic v nadzemním podlaží a z betonových tvárnic ztraceného bednění v podzemním podlaží. Vodorovné konstrukce tvoří keramické vložky a nosníky. Projekt byl vypracován pomocí výukové verze počítačového programu AutoCad. Při zpracování byl kladen důraz na dispoziční řešení, architektonický vzhled, statické požadavky a bezpečnost užívání.
Bytový dům v Moravanech u Brna
Kraus, Martin ; Juránek, Robert (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá řešením vícepodlažního bytového domu s jedním podzemním patrem v Moravanech u Brna. Dům s jedenácti bytovými jednotkami je určen pro rodinné bydlení. Hlavní vstup do objektu je orientován na sever. Dům má obdélníkový půdorys a je zastřešen plochou střechou. Pobytové místnosti jsou orientovány na jih. Objekt je postaven z keramických tvárnic v nadzemních podlažích a z betonových tvárnic v podzemním podlaží. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové křížem vyztužené desky. Projekt byl zpracován pomocí výukové verze počítačového programu AutoCAD. Při zpracování byl kladen důraz na dispoziční řešení, architektonický vzhled, statické požadavky a bezpečnost užívání.
Polyfunkční dům
Rydlo, Jan ; Spáčilová, Jitka (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší projekt polyfunkčního bytového domu v obci Habrovany v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. Stavba je řešena v souladu se zvyklostmi výstavby kraje s co možná největší mírou elegantnosti a moderního designu. Projekt obsahuje dvě klasické bytové jednotky 3+kk a 5+1 a jeden nadstandardní podkrovní byt 5+1 s velkou střešní terasou. Domu náleží dvě provozovny v 1. NP a dvě kancelářské nadstandardní jednotky v 2. NP. Řešeno je i parkování na pozemku pro rezidenty i zákazníky provozoven a menší zatravněný park za domem.
Polyfunkční dům
Haraga, Petra ; Sukopová, Dáša (oponent) ; Mohelníková, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce "Polyfunkční dům" je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Dům je navržen jako samostatně stojící a je podsklepený. Dům je obdélníkového rozměru, zastřešen plochou vegetační střechou. Dům má čtyři nadzemní podlaží s balkóny a terasami. V domě je 10 bytových jednotek. V 1.NP jsou navrženy dva samostatné kancelářské prostory. V prvním nadzemním podlaží se nachází příslušenství bytů:, technická místnost, sklepní prostory a garáže. V domě je navržen výtah. Dům je vyzděn z cihelného systému s kontaktním zateplovacím systémem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.