Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Selektivní pájení
Stoklásek, Lukáš ; Petr, Martinec (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce seznamuje s problematikou selektivního pájení. Teoretická část obsahuje popis procesu pájení a jeho jednotlivé metody, možnost využití metod pro selektivní pájení a kontrolu výroby. V praktické části jsou změřeny jednotlivé podprocesy pájení vlnou - množství naneseného tavidla a jeho homogenita, stabilita a vliv předehřevů, kontaktní doby vln. Dále jsou prezentovány výsledky produkčního testu daného produktu, čistota výrobních procesů, rentgenová diagnostika a mikrovýbrusy. V závěru je shrnuto ekonomické zhodnocení jednotlivých procesů. Hlavním cílem této práce je navrhnutí optimálního výrobního procesu pro konkrétní DPS.
Porovnání tavidel pro strojní pájení vlnou
Stoklásek, Lukáš ; Martinec, Petr (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Semestrální práce seznamuje s problematikou tavidel pro pájení vlnou, tavidlovými zbytky a problémy elektromigrace. V praktické části je popsáno zjišťování množství ionizovatelných nečistot konduktometrickou metodou, měření smáčivosti metodou smáčecích vah a četnost chyb na deskách plošných spojů zapájených vlnou s těmito tavidly. Hlavním cílem je porovnat chování vlastnosti tavidel navzájem.

Viz též: podobná jména autorů
2 Stoklásek, Libor
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.