Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  předchozí11 - 12  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomická analýza provozu mobilních energetických prostředků ve vybrané farmě s chovem skotu.
STEJSKAL, Jiří
Bakalářská práce se zabývá posouzením provozně ekonomických ukazatelů u mobilních energetických prostředků na vybrané farmě s chovem skotu. Jednalo se především o náklady na opravy a údržbu. Ke zjištění nákladů u krmného vozu bylo zapotřebí vypracovat časový snímek. Na farmě se nachází stroje: nakladač schäffe 5850, krmný vůz Storti a traktor Zetor 7211.
Prezentace firmy a jejich produktů pomocí různých grafických technik a postupů
Stejskal, Jiří ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Benáčanová, Helena (oponent)
Práce pojednává o správných zásadách prezentování firmy z pohledu firemního stylu a možnostech prezentování produktů firmy. První část práce je věnována způsobu vyjadřování vlastností pomocí grafických postupů, které jsou demonstrovány na praktických příkladech. Je rozebrána problematika dynamiky, síly, jednoduchosti, respektive složitosti a barevnosti. Dále je pak věnována pozornost tvorbě jednotlivých prvků firemního stylu -- firemní značce, vizitce a papíru jako přenosovému mediu. Poté je provedeno srovnání dodavatelů firemního stylu, v čem se liší drobný grafik oproti grafickému studiu a též je uvedena zmínka o základních programech, které jsou pro tvorbu těchto prvků vhodné. Druhá část práce je věnována porovnání různých webových portálů z hlediska jejich prezentace, přehlednosti, barevné vyváženosti, ale převážně z hlediska prezentace produktů pomocí různých grafických technik, popisů produktů a s tím souvisejícího navigačního menu. Konec je věnován trendům v oblasti prezentace produktů. Pro srovnání jsou záměrně vybrány portály napříč zaměřením a u každého jsou demonstrovány možnosti dnešního způsobu prezentování produktů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   předchozí11 - 12  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 STEJSKAL, Jakub
12 STEJSKAL, Jan
10 STEJSKAL, Jiří
8 Stejskal, Jakub
12 Stejskal, Jan
4 Stejskal, Jaroslav
1 Stejskal, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.