Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kourenceschopnost českých lázeňských subjektů v podmínkách EU
Zitová, Denisa ; Bursíková, Marcela (vedoucí práce) ; Střítreský, Václav (oponent)
Práce se zabývá oborem českého lázeňství, podmínkami podnikání v této oblasti a především faktory určujícími konkurenceschopnost českého lázeňství v podmínkách EU. Praktická část zkoumá konkurenceschopnost konkrétního podniku-Lázeňského Sanatoria Royal Mariánské Lázně a.s. Zde je východiskem situační analýza mikro a makroprostředí společnosti, dále analýza jednotlivých částí marketingového mixu společnosti, managementu lázeňské destinace. Aktuální podmínky českého lázeňství v rámci EU jsou charakterizovány z pohledu legislativního, z hlediska financování, struktury lázeňské péče, počtu, struktury a indikací hostů. V práci jsou užity tyto metody- situační analýza, syntéza pomocí SWOT analýzy, PEST analýza pro zhodnocení externích vlivů a analýza marketingového mixu.
Kourenceschopnost českých lázeňských subjektů v podmínkách EU
Hlostová, Zitová Denisa ; Zamazalová, Marcela (vedoucí práce) ; Střítreský, Václav (oponent)
Práce se zabývá oborem českého lázeňství, podmínkami podnikání v této oblasti a především faktory určujícími konkurenceschopnost českého lázeňství v podmínkách EU. Praktická část zkoumá konkurenceschopnost konkrétního podniku-Lázeňského Sanatoria Royal Mariánské Lázně a.s. Zde je východiskem situační analýza mikro a makroprostředí společnosti, dále analýza jednotlivých částí marketingového mixu společnosti, managementu lázeňské destinace. Aktuální podmínky českého lázeňství v rámci EU jsou charakterizovány z pohledu legislativního, z hlediska financování, struktury lázeňské péče, počtu, struktury a indikací hostů. V práci jsou užity tyto metody- situační analýza, syntéza pomocí SWOT analýzy, PEST analýza pro zhodnocení externích vlivů a analýza marketingového mixu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.