Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Using BIM for Real Estate Valuation
Sliška, Andrej ; Komosná, Milada (oponent) ; Jandásková, Tereza (vedoucí práce)
The main objectives of this diploma thesis are to introduce the building information model as an effective tool, helping at work with the buildings throughout their lifecycle and to consider its use for real estate valuation, from the point of view of individual valuation methods, used in Czech Republic. The real estate valuation methods and the functional principles of building information model, as well as its features, are described in the first part of the thesis. In addition, the first part of the thesis also deals with the model implementation conditions in selected countries of the world. The second part of the document contains consideration for model usage in the valuation practice. A practical demonstration of working with the model is also included in this thesis.
Zpřesňování astronomicko-geodetických tížnicových odchylek na vybraných bodech v Brně
Sliška, Andrej ; Kratochvíl, Radim (oponent) ; Machotka, Radovan (vedoucí práce)
Predmetom tejto diplomovej práce je spresnenie astronomicko – geodetických zvislicových odchýlok, na vybraných bodoch sieti AGNES a Veveří v Brne. Výpočet zložiek zvislicových odchýlok je založený na geodetických a astronomických meraniach. Astronomické merania sú realizované pomocou systému MAAS – 1, ktorého popis je tiež predmetom tejto práce.
Účelová mapa nové obytné čtvrti v Nové Dubnici
Sliška, Andrej ; Andělová, Pavla (oponent) ; Vondrák, Jiří (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhotovenie mapy obsahujúcej výškopis a polohopis časti obytnej štvrte Dlhé Diely a časti ulice Topoľová, pre účely Ing. Mateja Reháka. Mapa bude použitá, z polovice ako dokumentácia skutočného prevedenia stavby a z polovice ako predprojektové zameranie skutočného stavu. Práca sa venuje aj teoretickým základom použitých mapovacích metód a opisu samotného pracovného postupu. Mapa je vyhotovená v mierke 1:1000.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.