Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketing na sociálních sítích se zaměřením na LinkedIn \a jeho využití ve firmě OPUS Praha
Vyskočilová, Marcela ; Sedláček, Jiří (vedoucí práce) ; Slavíková, Martina (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje pole sociálních sítí, popisuje jednotlivé typy sociálních sítí i jejich historii. První kapitola je soustředěna také na popis využití sociálních sítí ve firmách. V druhé kapitole je cíleno na seznámení čtenáře se sociální sítí LinkedIn -- historií, strukturou a jeho využitím. Kapitola je zakončena podrobným popisem, jak by měl vypadat ideální firemní profil na LinkedIn. Posledním cílem této práce je praktická ukázka, jak se tvoří ideální firemní profil. Je k tomu využita metoda případové studie. Kromě toho je ve třetí kapitole také představena společnost OPUS Praha, jejíž profil je sestavován, její marketingové strategie a dosavadní působení firmy na sociálních sítích.

Viz též: podobná jména autorů
8 SLAVÍKOVÁ, Michaela
3 SLAVÍKOVÁ, Monika
2 Slavíková, Marcela
2 Slavíková, Marie
8 Slavíková, Michaela
1 Slavíková, Milena
1 Slavíková, Miroslava
3 Slavíková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.