Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Paleomagnetizmus a magnetomineralogie hornin Českého masívu a tethydní oblasti
Schnabl, Petr ; Pruner, Petr (vedoucí práce) ; Hrouda, František (oponent) ; Petrovský, Eduard (oponent)
Mgr. Petr Schnabl - Disertace Paleomagnetismus a magnetomineralogie hornin Českého masivu a tethydní oblasti Abstrakt Disertační práce pojednává o paleomagnetických a horninově magnetických vlastnostech vápenců, bazaltů a alterovaných diabázů různého fanerozoického stáří. Hlavním smyslem práce je za podpory horninově magnetických metod dešifrovat historii magnetického pole Země od siluru po současnost. V jičínském vulkanickém poli jsou na základě kombinace paleomagnetismu a K/Ar datování definována dvě souvrství, konkrétně trosecké a kozákovské. Trosecké souvrství (24,6?/18,3 - 15,7 Ma) je tvořeno solitérními strombolskými vulkanity. Souvrství kozákovské (5,2 - 4,6 Ma) jsou efuzivní produkty jediného vulkánu a jeho přívodní dráha. Na bruntálsku byly stejnou metodikou dokázány dvě pleistocénní fáze vulkanické aktivity (2,6 - 2,1 Ma a 1,8 - 1,1 Ma) a jedna fáze pliocenní (4,3 - 3,3 Ma). Magnetostratigrafická korelace se ukázala jako velice zásadní pro přesnou definici hranice J/K, kterou by případně odsouhlasila mezinárodní stratigrafická komise. Důvodem je zejména vymírání plankonických Crassicolarií v rámci magnetozóny M19, které jsou nahrazovány modernějšími kalpionelami. Mimo to je zde také hranice mezi amonitovými zónami Jacobi a Durangites. Silurské a devonské paleomagnetické směry remanentní...
Magnetomineralogie devonských vápenců z lokality Branžovy : závěrečná zpráva
Čížková, Kristýna ; Elbra, Tiiu ; Pruner, Petr ; Schnabl, Petr
Devonské vápence z lokality Branžovy byly podrobeny měření magnetické susceptibility v závislosti na teplotě, postupnému sycení magnetickým polem a demagnetování střídavým polem za účelem zjištění magnetomineralogických vlastností. Ve vzorcích byly identifikovány minerály s vysokou i nízkou koercivitou. Podařilo se interpretovat kritické teploty některých magnetických minerálů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Valley incision in the Nízké Tatry Mts. (Slovakia) estimated based on paleomagnetic and radiometric cave sediment datings
Kadlec, Jaroslav ; Bella, P. ; Čížková, Kristýna ; Granger, D. E. ; Hercman, H. ; Holúbek, P. ; Chadima, Martin ; Orvošová, M. ; Pruner, Petr ; Schnabl, Petr ; Šlechta, Stanislav
Up to eleven horizontal cave levels occur at different altitudes in Jánska, Demänovská and Mošnická karst valleys in the Nízke Tatry Mts. Most of the caves are filled with allochthonous sediments transported from the area formed mostly by granite. The cave levels were filled with fluvial sediments in dependence on the valleys incision caused by Neogene and Pleistocene uplift of the mountain range. The fluvial sediments are intercalated with, or capped, by flowstone layers in the caves. The paleomagnetic polarities measured both in clastic and chemogenic sediments indicate the age of deposition. Based on obtained polarity data we are able to distinguish cave sediments deposited during the Brunhes, Matuyama and Gauss chrons. The paleomagnetic interpretation was partly verified by U-series datings of flowstones preserved in the sedimentary sections. Except for the horizontal cave levels located in the karst valleys, additional large cave systems were found at extremely high altitudes in the Nízke Tatry Mts. 600–700 m above the lowest horizontal cave level.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.