Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  předchozí11 - 12  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prevalence nadváhy a obezity u žáků II. stupně ZŠ v Třebíčském regionu.
SOUČKOVÁ, Jana
V této bakalářské práci jsem se zabývala prevalencí nadváhy a obezity u žáků II. stupně základní školy na okrese Třebíč. Nejprve jsem si nastudovala teoretické poznatky, týkající se nadváhy a obezity. Těmto poznatkům jsem se věnovala v teoretické části bakalářské práce. Oslovila jsem několik škol v Třebíčském regionu, které mi většinou vyšly vstříc. Po schůzce s řediteli vytipovaných škol, jsem žákům rozdala dopis pro rodiče, který seznamoval s tématem bakalářské práce a souhlasem, či nesouhlasem, aby se jejich potomek zúčastnil průzkumu. Při souhlasu ze strany rodičů jsem u těchto žáků provedla výzkumné měření. Pomocí hodnot BMI, naměřených hodnot obvodu pasu a věku, jsem zjišťovala u žáků sedmých a osmých tříd prevalenci nadváhy a obezity. S výsledky jsem pak dále pracovala v praktické části bakalářské práce. Porovnávala jsem prevalenci nadváhy a obezity u dívek a u chlapců, ale můžete tam najít také celkové hodnoty prevalence nadváhy a obezity všech měřených žáků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   předchozí11 - 12  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 Součková, Jana
1 Součková, Jaroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.