Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh a realizace software pro řízení ablační cely
Sýkora, Ota ; Šubrt, Kamil (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Podstatou této diplomové práce je návrh a realizace aplikace pro řízení laserové ablace. V práci je popsán problém laserové ablace, hardwarová specifikace zařízení a požadavky, které má aplikace splňovat. Druhá polovina se zabývá návrhem a realizací samotného software ve vývojovém prostředí NI LabView.
Návrh uživatelského rozhraní pro simulaci dějů v EHD mazaných kontaktech
Sýkora, Ota ; Poliščuk, Radek (oponent) ; Ficza, Ildikó (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací uživatelského prostředí pro výpočty dějů probíhajících v elastohydrodynamicky (EHD) mazaných kontaktech. Hlavním cílem první části je seznámení s EHD mazáním a následný popis numerické metody používané pro tuto problematiku. Následující část obsahuje teoretický úvod do grafických uživatelských prostředí a dále se věnuje vývoji samotné aplikace v prostředí Qt Creator.

Viz též: podobná jména autorů
22 SÝKORA, Ondřej
22 Sýkora, Ondřej
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.