Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  předchozí11 - 13  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metabolické účinky chronického podávání metforminu u obézních myší v závislosti na složení vysokotukové diety
Roubalová, Jana ; Rossmeisl, Martin (vedoucí práce) ; Vybíral, Stanislav (oponent)
Obezita je spojena s rozvojem mnoha závažných metabolických poruch, jako jsou například dyslipidémie, inzulínová rezistence, ukládání ektopického tuku v játrech a ve svalech, jaterní steatóza a nakonec také diabetes 2. typu. Nejpoužívanějším preparátem k léčbě a prevenci těchto onemocnění je metformin (1,1-dimetylbiguanid), který stimuluje vstup glukózy do buňky bez potřeby sekrece inzulínu a normalizuje hladiny lipidových metabolitů v plasmě. Výzkum této problematiky na laboratorních zvířatech je často spojen s indukcí obezity pomocí vysokokalorických diet. V této práci jsem se zabývala porovnáním metabolických účinků diet HFD a HSD, jejichž hlavní obezitogenní složkou je tuk, který tvoří 60 % energetického obsahu. Dieta HFD obsahovala především n-6 nenasycené mastné kyseliny a škrob (100% glukóza). Dieta HSD obsahovala vepřové sádlo, tedy více nasycených mastných kyselin, a sacharózu (50% glukóza, 50% fruktóza). Dále jsem studovala účinky chronického podávání metforminu v pitné vodě na metabolismus myší krmených těmito dietami. Metody: Intraperitoneální glukózový toleranční test (IPGTT), stanovení obsahu lipidových metabolitů v plasmě a ve tkáni, radio-imunologické stanovení obsahu inzulínu v plasmě, stanovení aktivity AMPK metodou "western blotting" Výsledky: Při konzumaci diety HSD byla zvýšena...
Úloha tukové tkáně v etiopatogenezi inzulínové rezistence
Polák, Jan ; Štich, Vladimír (vedoucí práce) ; Hainer, Vojtěch (oponent) ; Kazdová, Ludmila (oponent) ; Rossmeisl, Martin (oponent)
Shrnutí Tuková tkáň má úzký vztah k etiopatogenezi inzulínové rezistence a k následnému rozvoji metabolických komplikací včetně diabetes mellitus 2. typu a aterosklerózy. Mechanismy zprostředkovávající tuto vazbu jsou v současné době předmětem intenzivního výzkumu. Jedním z mechanismů, které mohou spojovat nadměrnou akumulaci tukové tkáně s rozvojem inzulínové rezistence jsou volné mastná kyseliny, které jsou do cirkulace uvolňovány hydrolýzou lipidů uskladněných v tukové tkáni během procesu lipolýzy. Poruchy v regulaci lipolýzy byla popsány u obézních jedinců a přispívají k vyšší hladině mastných kyselin v plazmě těchto subjektů a k obtížné mobilizaci energetických substrátů během fyzické zátěže. V předkládané disertační práci byla regulace lipolýzy předmětem výzkumu ve dvou publikacích za použití techniky mikrodialýzy. V první publikaci jsme prokázali schopnost upravit poruchu v regulaci katecholaminy-stimulované lipolýzy a v porušené citlivosti podkožní tukové tkáně k anti-lipolytickému účinku inzulinu po silovém tréninku obézních mužů. Ve druhé studii byl prokázán výrazný podíl nově popsané lipolytické dráhy zprostředkované atrial natriuretic peptidem (ANP) na stimulaci lipolýzy během fyzické zátěže. Vedle dobře definované úlohy volných mastných kyselin je tuková tkáň zdrojem mnoha proteinů s regulační...
Vliv výživy a pohybové aktivity na regulaci metabolické a endokrinní funkce tukové tkáně
Bajzová, Magda ; Štich, Vladimír (vedoucí práce) ; Kunešová, Marie (oponent) ; Kazdová, Ludmila (oponent) ; Rossmeisl, Martin (oponent)
Disertační práce vychází z klinických studií na téma regulací metabolických a endokrinních funkcí tukové tkáně výživou a pohybovou aktivitou, prováděných na Ústavu tělovýchovného lékařství 3. LF ve spolupráci s francouzsko-českou laboratoří klinického výzkumu, společného pracoviště 3. LF a INSERM v Toulouse.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   předchozí11 - 13  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.