Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mikrobiom lidského těla a nejčastěji užívaná probiotika pacienty z lékárenské praxe
Plíšková, Zuzana ; Rambousková, Jolana (vedoucí práce) ; Dlouhý, Pavel (oponent)
Souhrn Tato bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Část teoretická pojednává o lidském mikrobiomu, probiotikách, prebiotikách a synbiotikách. Začátek práce popisuje lidský mikrobiom, jako živý ekosystém sestávající se z několika set druhů mikroorganismů, jeho vývoji od narození po dospělost, pro správné fungování všech orgánových soustav včetně kůže. Normální mikrobiální flóra brání organismus před vznikem infekce, navozuje opětovné zdraví a slouží i jako prevence například cestovatelských průjmů. V případech, které způsobují snížení počtu mikroorganismů (zácpa, průjem, antibiotická léčba a jiné), je potřeba organismu pomoct pomocí probiotických přípravků, nejčastěji ve formě tobolek, pro rychlejší obnovení normální mikrobiální flóry. Důležité je vybrat přípravek, který je vhodný pro zvolenou cílovou skupinu - to znamená, zda zvolíme čistě probiotikum či přípravek kombinovaný s prebiotikem tedy jinak nazváno synbiotikum. Praktická část se zabývá statistickým zpracováním získaných dat prodejnosti probiotických přípravků za období jednoho roku a zjišťuje trend prodejnosti. Z výsledků je patrná sezonní prodejnost probiotických preparátů, kdy k ní dochází spíše v letních měsících. K prokázání vyššího prodeje probiotických přípravků byla použita data ke srovnání z roku 2012 a 2017 z...
Problematika doplňkového prodeje potravin ve školách a školských zařízeních
Šašková, Klára ; Dlouhý, Pavel (vedoucí práce) ; Rambousková, Jolana (oponent)
Souhrn Tato práce pojednává o problematice doplňkového prodeje potravin ve školách a školských zařízeních, který je v současnosti regulován příslušným právním předpisem (Vyhláška č. 282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních). V teoretické části je nejprve popsaná současná právní úprava, zabývající se danou problematikou. Stručná kapitola je věnována i školnímu stravování. Další kapitoly se věnují požadavkům na dětskou výživu a otázce technologických možností na úpravu potravin. Hlavní myšlenkou teoretické části práce bylo poukázat na současný alarmující stav s rostoucím trendem výskytu obezity a zdůvodnit, proč je právě v dětském věku důraz na správnou výživu tak důležitý a proč je tedy jistá právní regulace v tomto směru žádoucí. V praktické části byly vyhledávány potraviny, které vyhovují požadavkům stanoveným současnou vyhláškou č.282/2016 Sb. Výsledky byly zaneseny do tabulek a formou diskuze slovně vyhodnoceny a porovnány s požadavky, které momentálně nabízí předkládaný návrh na novelizaci stávající právní úpravy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Rambousková, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.