Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Application for Real Estate Management
Rada, Michal ; Hnětynka, Petr (oponent) ; Kofroň, Jan (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať Internetovú aplikáciu, ktorá má za úlohu zjednodušiť prácu majiteľom nehnuteľností so správou nehnuteľností, nájomníkov, výberom poplatkov a nájomného a sledovaním a výpočtom návratnosti investícii do nehnuteľností. Aplikácia by mala obsahovať nielen rozhranie pre prenajímateľa, ale aj rozhranie pre nájomníkov, ktoré by poskytovalo odpovedajúce informácie druhej strane a umožňovalo nájomníkom kontaktovať svojho prenajímateľa. Aplikácia by mala byť navrhnutá s ohľadom na ľahkú použiteľnosť a jednoduchosť ovládania, ideálne nezávisle na platforme.
Prodej podniku z právního, daňového a účetního pohledu
Rada, Michal ; Ing.Jan Kašpar (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší komplexně prodej a koupi malého zemědělského podniku v období od února 2006 do června 2007. Průběh, včetně závěrečného vyhodnocení celého procesu prodeje podniku, je u prodávajícího i kupujícího řešen z pohledu obchodně-právního, daňového a účetního. Součástí diplomové práce je také objasnění teoretických východisek prodeje a koupě podniku v České republice.
Návrh tematické naučné stezky v okolí obce Větřní
RADA, Michal
Bakalářská práce představuje návrh tematické naučné stezky v okolí obce Větřní na Českokrumlovsku. Úvod (kapitola 1) vymezuje cíl práce a zohledňuje předpoklady a podmínky, které by měla navrhovaná naučná stezka splňovat. Dále představuje strukturu a koncipování práce. Diskuse s literaturou (2) se zabývá zpracováním sledované problematiky v odborné literatuře k ní vydané. Třetí kapitola obsahuje teoretický nástin sledované problematiky. Kapitola 4 je věnovaná metodice použité v práci. Dále obsahuje způsob tematického zaměření naučné stezky. Následuje charakteristika zájmového území (5). Navazuje jeho analýza (rekognoskace), analýza nejvýznamnějších objektů v něm a optimalizace trasy naučné stezky (6). Sedmá kapitola představuje vlastní návrh naučné stezky, včetně kalkulace nákladů na její vybudování a přiblížení jejího potenciálu k didaktickému využití pro školy. Poslední kapitolou (8) je sumarizující závěr. Součástí práce jsou vybrané mapové výstupy, tabulky a obsáhlá fotodokumentace.
Kvantitativní a kvalitativní prostorová distribuce lůžkových kapacit a doprovodných služeb na Unhošťsku a středním toku Loděnice.
RADA, Michal
Bakalářská práce zpracovává Kvantitativní a kvalitativní prostorovou distribuci lůžkových kapacit a doprovodných služeb na Unhošťsku a středním toku Loděnice. Úvod vymezuje cíl práce, obsahuje předpoklady, strukturu a koncipování práce. Diskuse s literaturou analyzuje v minulosti vydané práce zabývající se tématikou cestovního ruchu všeobecně, i práce zaobírající se sledovaným územím. Teoretický rámec sledované problematiky definuje klíčové pojmy, význam, druhy, formy a předpoklady cestovního ruchu. Metodika práce vymezuje sledované území, popisuje sběr dat a informací, kategorizuje a klasifikuje ubytovací zařízení a definuje doprovodné služby. Práce rovněž charakterizuje vymezené území z hlediska fyzickogeografického a socioekonomického. Práce se také zabývá přírodními, kulturně-historickými a ostatními atraktivitami sledovaného území a vymezuje postavení sledovaného území z pohledu cestovního ruchu. Kapitola 7 analyzuje kvantitativní a kvalitativní prostorovou distribuci lůžkových kapacit a doprovodných služeb a je klíčovou částí této práce. Na ni navazující osmá kapitola obsahuje syntézu a zhodnocení dnešní situace. Výsledky a přínos této práce jsou shrnuty v závěru. Součástí práce jsou rovněž seznamy použité literatury a zdrojů, grafů, tabulek, map a příloh.

Viz též: podobná jména autorů
4 RADA, Michal
4 RADA, Miroslav
1 Rada, Michael
4 Rada, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.