Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium vlivu procesních parametrů na vlastnosti heterogenního svaru martenzitické korozivzdorné oceli s uhlíkovou ocelí při laserovém svařování s rozmítáním svazku
Rýznarová, Martina ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
V práci je zkoumán vliv tvaru geometrie rozmítací křivky a frekvence kmitání spotu na vlastnosti heterogenního svaru martenzitické korozivzdorné oceli X12Cr13 s uhlíkovou ocelí S355MC při laserovém svařování s rozmítáním svazku. U vzorků byla provedena makroskopická kontrola, která byla zaměřená na velikost svaru a tepelně ovlivněné oblasti, svarové vady, tvar svaru a převýšení/propad lícní strany a kořene svarového spoje. Následnou mikroskopickou kontrolou byla určena jak struktura svarového kovu, tak tepelně ovlivněné oblasti a základního materiálu. Jako poslední byla vyhotovena zkouška mikrotvrdosti dle Vickerse. Na základě experimentu bylo zjištěno, že významným procesním parametrem je frekvence spotu.
Technologie dělení materiálu rozbrušováním
Rýznarová, Martina ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Prokop, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá technologií dělení materiálu rozbrušováním. V první části jsou vysvětleny základní principy, způsoby použití, výhody a nevýhody technologie dělení materiálu rozbrušováním a ostatních metod dělení materiálu. Druhá část je zaměřena na charakteristiku nástrojů pro rozbrušování a řezné podmínky rozbrušování. V poslední části jsou porovnávány naměřené jednotkové strojní časy technologie dělení materiálu rozbrušováním ve vztahu s ostatními metodami dělení materiálu a opotřebení rozbrušovacích kotoučů.

Viz též: podobná jména autorů
1 Rýznarová, Markéta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.