Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Krajinný plán k. ú. Kojatice
Polák, Jozef
Práce se zabývá problematikou krajinného plánování v krajinném území Kojatice. V teoretické části jsou prezentované literární východiska problematiky. Sestavili jsme taktéž síť geobiocenologických zón, charakteristických typů geobiocénů a obyvatelstva v tomto modelovém území. Tato práce obsahuje mapu biocénů, mapy vojenského mapování a sozologickou mapu, která zahrnuje environmentální významné segmenty krajiny, lokalizace důležitých druhů rostlin, zvířat a stromů. Na konec byl sestaven soubor doporučení a návrhů, jak vyřešit specifické problémy v daném modelovém území.

Viz též: podobná jména autorů
12 POLÁK, Jan
16 POLÁK, Jaroslav
2 Polák, Jakub
12 Polák, Jan
2 Polák, Jaromir
16 Polák, Jaroslav
3 Polák, Jiří
4 Polák, Josef
12 Polák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.