Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  předchozí11 - 14  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv struktury na diverzitu dřevinného patra nízkého lesa
Polák, Jan
Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem je ovlivněna diverzita dřevin nízkého lesa v okolí vesnice Svatá Helena (Banát, Rumunsko) změnou struktury lesa.Nejprvebyla prostudována odborná literatura o daném tématu a vytvořena souhrnná rešerše o cílovém území. V praktické části byly z nasbíraných dat ze sítě zkusných ploch vypočítány příslušné indexy diverzity a následně bylo analyzováno, jak se tato diverzita dřevin mění se změnou struktury lesa a jak se tento vliv mění se změnou orientace a sklonu svahu. Ukázalo se, že typ hospodaření má významný vliv jak na strukturu, tak i na diverzitu dřevinného patra a že tento vliv je větší, než vlivy environmentálních faktorů (sklon, orientace, obsah N).
Význam činnosti MAS Rakovnicko pro rozvoj území
POLÁK, Jan
Diplomová práce na téma "Význam činnosti MAS Rakovnicko pro rozvoj území" se ve svém úvodu zaměřuje na problematiku vzniku a vývoje evropské spolupráce. V kontextu vstupu České republiky do Evropské unie pojednává práce o vzniku tuzemské regionální politiky a současných podmínkách čerpání evropských fondů. Samostatným tématem je význam metody LEADER pro rozvoj venkovských oblastí v českých podmínkách a snahy obcí navazovat spolupráci se soukromým sektorem na bázi místního partnerství. O aplikaci zmíněné metody a filozofie se na Rakovnicku snaží Místní akční skupina Rakovnicko, která vytváří pro malé obce potřebné zázemí a podmínky. Cílem této diplomové práce je vytvoření projektu pro městečko Jesenice, který se zaměřuje na podporu rozvoje cestovního ruchu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   předchozí11 - 14  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 POLÁK, Jan
16 POLÁK, Jaroslav
2 Polák, Jakub
2 Polák, Jaromir
16 Polák, Jaroslav
3 Polák, Jiří
4 Polák, Josef
1 Polák, Jozef
12 Polák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.