Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Důvody ukončení závodní a profesionální tenisové kariéry perspektivních hráčů
Pavluv, Richard ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Důvody předčasného ukončení kariéry u profesionálních tenistů Cíle: Cílem bakalářské práce je zjištění a rozbor důvodů ukončení kariéry u tenistů, kteří měli předpoklady prosadit se ve vrcholovém tenise a jistou dobu se o to pokoušeli. Metody: V bakalářské práci byl využit kvalitativní typ výzkumu. Vybrána byla případová studie čtyř hráčů tenisu. Použita byla metoda strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami, zúčastněné pozorování a analýza dokumentů. Výsledky: Výsledným zjištěním této práce je, že důvodů ukončení kariér u profesionálních tenistů je vícero. Mezi hlavními důvody se objevují problémy s financováním tenisu a psychickou složkou výkonu. Klíčová slova: Konec sportovní činnosti, vrcholový tenis

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.