Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
X-ray Image detectors for using in microCT systems.
Papajová, Gabriela ; Malínský, Miloš (oponent) ; Mézl, Martin (vedoucí práce)
The Diploma thesis deals with x-ray detectors for micro-CT systems. The theoretical part summarizes standard types of X-ray detectors and requirements on the image quality for the final 3D reconstruction. In the end, the physical parameters of real detectors and methods of their measurements and evaluation are described.
Indikace pozice mikrotitrační destičky
Papajová, Gabriela ; Mézl, Martin (oponent) ; Sekora, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá indikací pozice mikrotitrační destičky pro usnadnění orientace při pipetování látek. To zahrnuje návrh hardwaru, blokový diagram a obslužný software. Další důležitá část se zabývá softwarovým designem grafického uživatelského rozhraní a řízením mikrokontroléru. Finální produkt je hardwarový přípravek, který používá 96 dvoubarevných LED k indikaci pozice mikrotitrační destičky. Součástí práce je i uživatelská příručka pro snadnou orientaci v programu. Tento přípravek bude používán na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Viz též: podobná jména autorů
1 Papajová, G.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.