Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj hypoték a podmínek pro schválení úvěru pro fyzické osoby
PEŠKOVÁ, Vendula
Cílem mé diplomové práce je porovnání podmínek pro získání hypotečního úvěru u více bankovních institucí, vyhodnocení šetření mezi lidmi a zhodnocení současného stavu hypotečního bankovnictví v ČR a jeho předpokládaný vývoj. V teoretické části popisuji bankovní ústavy a jejich postavení v bankovním sektoru v rámci hypotečního bankovnictví v České republice. Dále objasňuji, co vše zahrnuje hypoteční úvěr pro fyzické osoby, jeho financování, uvádím charakteristické rysy úvěru, popisuji průběh, poskytnutí a schválení hypotečního úvěru, čerpání a nakonec splácení úvěru. V analytické části práce stručně charakterizuji tři vybrané bankovní instituce a dále popisuji jednotlivé druhy nabízených hypotečních úvěrů. Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala následující bankovní ústavy: Raiffeisenbank, a. s., Československou obchodní banku, a. s. (dále již jen ČSOB, a. s.) a Komerční banku, a. s. (dále již jen KB, a. s.). Také jsem se věnovala analýze mezi veřejností pomocí dotazníkového šetření. Dále pro porovnání podmínek hypoték uvádím 2 praktické příklady v rámci tří vybraných bankovních institucí, na nichž ukazuji výhody a nevýhody jednotlivých bank. V závěru je vybrána banka, která je pro klienta nejperspektivnější. Dle zjištěných údajů na orientačních propočtech jednotlivých bank vychází dle mého názoru jako nejperspektivnější banka pro klienta ČSOB, a. s.
Oceňování zásob a jeho důsledky
PEŠKOVÁ, Vendula
Zásoby se považují za velmi významnou složku majetku, a to zejména pro obchodní a výrobní podniky. Jedná se o majetek krátkodobé povahy s dobou použitelnosti kratší než 1 rok. V teoretické části je podstatná část věnována definování pojmů, které se týkají především zásob a oceňovacích metod. Praktická část je zaměřena na aplikaci metody oceňování zásob v rámci konkrétního podniku a dále na analýzu a vyvození určitých výsledků.

Viz též: podobná jména autorů
8 PEŠKOVÁ, Veronika
8 Pešková, Veronika
1 Pešková, Vítězslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.