Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Špitální péče rytířských řádů
Pánek, Robin ; Suchánek, Drahomír (vedoucí práce) ; Drška, Václav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá špitální péčí tří vybraných rytířský řádů - Řádu sv. Jana (Řád maltézských rytířů), Řádu německých rytířů (Německý řád) a Řádu sv. Lazara, a klade si za úkol tuto péči sledovat od založení řečených řádů po současnost, analyzovat její rozsah a kvalitu a především vysvětlit, proč právě Řád sv. Jana má v oblasti špitální péče v současné době největší mezinárodní prestiž a uznání. Práce sleduje vývoj špitální péče rytířských řádů v jednotlivých obdobích a lokalitách jejich působení, jmenovitě od vzniku řádů ve Svaté zemi, přes jejich péči v řádových ústředích a evropských komendách po pádu Akkonu roku 1291 až po současnou situaci a aktuální podobu řádové špitální a lékařské péče. Práce je rozdělena do několika kapitol právě podle těchto rozdělených období řádového působení, spolu s úvodem, stručnou historií sledovaných řádů a závěrem. Konečná analýza řádové špitální péče vychází především z oficiálních dochovaný řádových pramenů (především řehole, statuta a špitální postupy jednotlivých řádů), zpráv očitých svědků této řádové péče a odborné literatury uznávaných autorů zabývajících se rytířskými řády. Výsledkem práce je kromě sledování vývoje řádové špitální péče také analýza její kvality a rozsahu u jednotlivých řádů a vysvětlení faktu, proč Řád sv. Jana má v této...
U.S.-Saudi Counterterrorism Cooperation after 9/11
Pánek, Robin ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Bureš, Oldřich (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem měnícího se charakteru teroristické hrozby na zahraniční politiku Spojených států v době vlády prezidenta Baracka Obamy v oblasti Blízkého východu, společně s dopadem změn v této zahraniční politice na spolupráci a vztahy mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií. Měnící se povaha teroristické hrozby je analyzována především na příkladu Islámského státu v Iráku a Levantě a analyzovány jsou i okolnosti jeho vzestupu, tedy události Arabského jara. Průběh těchto událostí je ukázán v případě zemí důležitých pro současnou zahraniční politiku USA v regionu, tedy v případech Egypta, Sýrie, Saúdské Arábie a Jemenu a zahraniční politika Spojených států je analyzována v souvislosti s reakcí na tyto události. Je ukázán posun v této zahraniční politice, spojený se změnami v protiteroristické politice zapříčiněné změnou v povaze teroristické hrozby. Výsledná zahraniční politika je analyzována pomocí Analýzy zahraniční politiky a jejích modelů, díky nimž je vysvětlen znatelný rozpor v Obamově administrativě ve vztahu k Blízkému východu. Poslední kapitola se věnuje především spolupráci Spojených států se Saúdskou Arábií a saúdskému vztahu k terorismu. Jsou ukázány saúdské protiteroristické postupy, společně s vojenskou intervencí v Jemenu. Spolupráce se Spojenými státy je...
Vliv Arabského jara na vztahy USA a Saúdské Arábie
Pánek, Robin ; Raška, Francis (vedoucí práce) ; Bečka, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem, jaký měly události Arabského jara na vzájemné vztahy Spojených států amerických a Saúdskoarabského království. Zkoumá události Arabského jara ve čtyřech zemích, které jsou důležité jak z hlediska průběhu Arabského jara, tak i díky jejich specifickým vztahům k oběma sledovaným státům. Těmito zeměmi jsou Tunisko (kde události Arabského jara poprvé začaly a odkud se šířily do dalších zemí Arabského světa), Egypt (dlouholetý a důležitý partner Spojených států i Saúdské Arábie v regionu), Libye (první stát, kde byla v rámci Arabského jara podniknuta zahraniční vojenská intervence za účasti Spojených států) a samotná Saúdská Arábie (kde byly protesty uklidněny, avšak byla z ní podniknuta vojenská intervence do sousedního Bahrajnu). Součástí práce je kromě chronologického sledu událostí i analýza postojů obou sledovaných států vůči těmto událostem. Jejich komparací se práce snaží ukázat, jaký měly případné rozdíly vliv na vzájemné vztahy Spojených států a Saúdské Arábie. V případě postojů Spojených států bylo především využíváno volně dostupných tiskových prohlášení a projevů prezidenta Baracka Obamy, zatímco v případě Saúdské Arábie bylo použito především zpravodajských prostředků a odborných prací zabývajících se Saúdskou Arábií a její politikou vůči událostem...
Poslání a cíle řádu Maltézských rytířů
Pánek, Robin ; Suchánek, Drahomír (vedoucí práce) ; Drška, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá posláním, cíli a úkoly rytířského a špitálního řádu Maltézských rytířů od dob jeho založení až po dobytí Malty v roce 1798. Zkoumá vývoj hlavních řádových úkolů a jejich proměnu v závislosti na aktuální mezinárodní situaci a poloze řádového sídla. Práce se zabývá jak podobou těchto úkolů v každém z řádových sídel (ve Svaté zemi, na Rhodu a na Maltě), tak jejich proměnou a vývojem v prostředí řádových komend na evropském kontinentě. Hlavní důraz je kladen na vývoj dvou hlavních větví řádového poslání, úkolů špitální povahy a úkolů vojenských. Primárním cílem práce je prozkoumání celkového vývoje těchto cílů a úkolů a porovnání jejich vývoje v řádových sídlech a evropských komendách.

Viz též: podobná jména autorů
3 Pánek, Richard
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.