Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trénink a výkonnostní vývoj vícebojařky
Odvárková, Lucie ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Komínková, Linda (oponent)
Název práce: Trénink a výkonnostní vývoj vícebojařky Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zhodnotit a posoudit vlastní výkonnostní vývoj v souvislosti s absolvovaným tréninkem. Druhým cílem je porovnání převážně s vrcholovými českými vícebojařkami Eliškou Klučinovou a Kateřinou Cachovou a také s vícebojařkou a studentkou UK FTVS Lindou Komínkovou. Metoda práce: V práci byly použity metody kvalitativní analýzy, komparativní metoda, autoanalýza a sebereflexe. Výsledky práce: V analýze výkonnosti jsme zjistili, že nejvyšší výkonnosti bylo dosaženo ve 22 letech, tedy v roce 2018. Při komparaci mých výsledků s výsledky Elišky Klučinové a Kateřiny Cachové jsem zjistila, že největší výkonností rozdíl se začal projevovat již ve specializované etapě tréninku. Při komparaci mých výsledků s Lindou Komínkovou jsem zjistila, že mé rychlostní předpoklady se projevily na přelomu základní a specializované etapy, kdy jsem Lindu začala postupně porážet v rychlostních disciplínách. Naopak jsem došla k závěru, že silové disciplíny nikdy nebyly mou silnou stránkou. Klíčová slova: atletika, sedmiboj, trénink, výkony, autoanalýza

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.