Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Důsledky hierarchie u ptáků pro různé parametry fitness
Oblonská, Aneta ; Landová, Eva (vedoucí práce) ; Klvaňová, Alena (oponent)
Řada druhů ptáků žije v hierarchicky uspořádaných hejnech a tato práce si klade za cíl zjistit, jak jsou tyto hierarchie uspořádané a do jaké míry hierarchie ovlivňuje fitness dominantních jedinců. Jedná se zejména o nejlépe prozkoumaný vliv vnitřních faktorů jako je věk, velikost těla a pohlaví, ale také v poslední době zkoumaný vliv personality. Výhody plynoucí z hierarchie nám prokazatelně ukáží studie, které jsou dlouhodobé a sledují stabilitu hierarchie. Zdá se, že dominantní jedinci mohou o svém statutu a bojových schopnostech informovat ostatní pomocí signalizačních znaků, které se tak stávají čestným signálem celkové kvality jedince. Dominantní jedinci mají prokazatelně vyšší reprodukční úspěch, ale mechanismy, kterými ho dosahují, mohou být různé a mohou ho dosahovat i přes nepřímé koreláty fitness jako je přístup k potravě nebo obhajoba kvalitnějších teritorií. Existují ale i výjimky, kdy dominantní jedinci ze svého sociálního postavení neprofitují. Klíčová slova: hierarchie, dominance, sociální systémy, fitness, reprodukční úspěch

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.