Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 180 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Performativní aspekty tvorby novosadských neoavantgardistů 60. a 70. let 20. století
Novák, Jiří ; Mikušiak, Igor (vedoucí práce) ; Otčenášek, Jaroslav (oponent)
(česky) Tématem bakalářské práce je konstituování a umělecké iniciativy generace tzv. novosadských neoavantgardistů v 60. a 70. letech s akcentem na performativitu jejich aktivit. Multikulturní tradice Vojvodiny s jejím centrem v Novém Sadu i mezinárodní společensko-politické klima 60. let vytvářelo prostředí pro umělecký i společenský výraz mladé generace umělců, kteří se vymezovali vůči dominujícímu umírněně modernistickému diskurzu v kultuře a byrokratizaci a institucionalizaci kulturních aktivit té doby. Nejradikálnější požadavky na demokratizaci kultury kulminující v letech 1968-1972 přicházely z kulturních a uměleckých kruhů v Novém Sadu, které se utvořily zejména kolem kulturního centra "Tribina mladih" a literárních časopisů Polja a maďarskojazyčného Új Symposion. Práce na základě primárních i sekundárních pramenů analyzuje a shrnuje základní stav výzkumu a percepci tohoto období a specifika jednotlivých uměleckých projevů této tzv. "Druhé linie".
On the Utilization of Machine Learning in Asset Return Prediction on Limited Datasets
Petrásek, Lukáš ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
V této diplomové práci provádíme komparativní analýzu toho, jak moderní metody strojového učení dokáží predikovat výnosy aktiv při použití malého množství data. Mezi použitými metodami jsou například elastic nets, náhodné lesy, nebo neuronové sít'ě. Konstatujeme, že tyto metody nedokáźí prediko- vat lépe než jednoduchý lineární model obsahující pouze 5 faktorů. Moderní machine learning metody by se tedy měly aplikovat velmi opatrně, nebot' ne- musí bý tak silné, jak by se mohlo zdát, pokud je aplikujeme za nepříznivých podmínek. Klasifikace JEL C45, C52, C53, C58, G12 Klíčová slova oceňování aktiv, strojové učení, predikce výnosů, regrese, rozhodovací strom, náhodný les, neuronová sít' Název práce Využívání Strojového Učení pro Predikci Výnosů Aktiv při Použití Omezených Datasetů E-mail autora petrasek.lks@gmail.com E-mail vedoucího práce barunik@fsv.cuni.cz
Assessment of the Information System and the Proposal for Modification of Specific Company
Čička, Dominik ; Novák, Jiří (oponent) ; Klusák, Aleš (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the analysis of the environment of the company TEFIS s.r.o., active in the logistics industry. It discusses the assessment and suggestions for changes to the company's information system. Given issues contains the theoretical background to the given issues and analyzes that were carried out in the company environment. Based on the analysis, the work actually includes suggestions for solutions for streamlining the information system and an overall summary.
Baltic Stock Market Integration
Stulga, Šarūnas ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
1 Abstract In this thesis, we present an empirical analysis of integration between the Baltic and global stock markets during the period between 2000 and 2018. This research is spurred by the fact that all three Baltic countries displaying similar positive economic developments over the studied horizon. Using the theoretical and empirical findings from similar research papers, we ground our work for the analysis. Our methodology is based on three different models: DCC-GARCH, total and frequency connectedness, and the Engle-Granger cointegration test. Using these methods, we are able to determine both short- or long-term relationship dynamics. Based on the results from our empirical analysis we were not able to reject the null hypotheses, that the Baltic states have become more integrated between themselves and the global market. At best, our results would suggest a weak form of integration given that there were indeed some notable dynamic changes. Following these results, we provide insight on interdependencies between the Baltic states and their relationships with the global stock markets. Most notable dynamics are captured by the total connectedness measure, which indicates that the Baltic stock markets show a significantly increased connectedness with the global indices, during turbulent times in the...
Vývoj herní aplikace pro PC v prostředí Unity
NOVÁK, Jiří
Cílem této práce je vytvořit aplikaci ve formě počítačové hry. Projekt je soustředěn na herní engine Unity a programovací jazyk C-sharp. Využitím herního enginu si vývojáři ulehčují práci s vývojem, jelikož implementuje základní herní funkce, které se dají použít. Vytvořená hra je ve 2D a využívá "sprity" jako grafiku a animace. Grafika je ve stylu pixel art. Žánr hry je plošinovka s prvky "Metroidvania". Hráč se zde může pohybovat horizontálně s možností vertikálního skoku. Prostředí obsahuje různé nástrahy, které se hráč snaží zneškodnit nebo se jim vyhnout.
Stabilita a řízení dynamických systémů užitých při modelování pohybu letadla
Novák, Jiří ; Šremr, Jiří (oponent) ; Nechvátal, Luděk (vedoucí práce)
Málokteré moderní letadlo (nebo jiný stroj pohybující se ve vzduchu) se spoléhá pouze na vlastní (konstrukční) stabilitu draku. Ve skutečnosti je pohyb "zastabilizováván" prostřednictvím zpětně-vazebního řízení, kdy dynamický systém (modelující např. pozici a orientaci letadla v čase) reaguje na stavové veličiny (tím je dynamicky upravován řídící signál). Bakalářská práce se zabývá jak odvozením dynamického systému pohybových rovnic letadla pro malé odchylky, tak i studiem stability a řízení. Navíc je obsahem i srovnání nelineárního modelu s linearizovaným modelem pohybových rovnic. V praktické části bylo využito programovacího jazyka Python.
The impact of foreign and domestic M&A on acquirer's stock prices in Central and Eastern Europe
Lukashova, Anna ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
1 Abstrakt Hlavním předmětem této práce je zkoumání vlivu fúzí a akvizic na hodnotu společnosti, iniciované firmami z regionu střední a východní Evropy. Zkoumáme vzorek 203 ohlášených fúzi a akvizic, které iniciovaly firmy z dvou hlavních ekonomik v regionu - Polsko a Rusko v období 2006-2016. Event study metodologie byla použita k ocenění vlivu oznámení o fúzi nebo akvizici na bohatství akcionářů nabyvatele. Výsledky ukazují, že v průměru, polské investoři dostávají pozitivní krátkodobý vliv na bohatství, zatímco ruské investoři ztrácejí na hodnotě v krátkém časovém intervalu. Naše empirické zjištění potvrzují částečný pozitivní účinek na bohatství, když se nabyvatel zaměřuje na strategicky významné aktivum. Výsledky se potvrzují i z pohledu kontroly počtu firem a specifických transakčních charakteristik. Klasifikace G14, G32, G34 Klíčová slova fúze a akvizice, event study analýza, bohatství akcionářů, střední a východní Evropa E-mail autora lukashova.a.v@gmail.com E-mail vedoucího práce kocenda@fsv.cuni.cz

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 180 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
46 NOVÁK, Jakub
76 NOVÁK, Jan
4 NOVÁK, Jaromír
17 NOVÁK, Jaroslav
7 NOVÁK, Jindřich
80 NOVÁK, Jiří
39 NOVÁK, Josef
76 Novak, Jan
39 Novak, Josef
2 Novák, J.
46 Novák, Jakub
1 Novák, Jakub Štěpán
76 Novák, Jan
4 Novák, Jaromír
17 Novák, Jaroslav
7 Novák, Jindřich
39 Novák, Jiří Karel
2 Novák, Jiří,
39 Novák, Josef
76 Novák, Ján
80 Novák, Jíří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.