Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 192 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Růst kultur založených rozdílnými biotechnikami sadby krytokořenného sadebního materiálu
Novák, Jiří
Cílem práce bylo zjistit, jaký vliv má rozdílná biotechnika sadby na odrůstání krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého, buku lesního, dubu zimního a borovice lesní. Výsadba a měření bylo uskutečněno na dvou plochách v lesním hospodářském celku obce Chotěnov. Půdy na pozorovaných plochách jsou různého charakteru jílovité a hlinito písčité. Pro sadební materiál smrku a buku bylo zvolen celkem pět druhů sadby. Pro sadební materiál dubu a borovice tři druhy. Na základě naměřených hodnot bylo zjištěno, který ze způsobů sadby vyhovuje nejvíce, a který naopak nejméně. To bylo určeno na základě grafických a tabulkových výstupů. Celkové zhodnocení pak představovaly váhové testy, kterými se porovnaly biotechniky sadby. Výstupem práce bylo posouzení odrůstání sadebního materiálu rozdílnými biotechnikami sadby.
Vliv stanoviště a biotechniky sadby na odrůstání kultur založených krytokořenným sadebním materiálem
Novák, Jiří
Cílem práce bylo zjistit, jaký mají různé biotechniky sadby a rozdílné stanoviště vliv na růst vysazeného krytokořenného sadebního materiálu. Vysazován byl smrk ztepilý, buk lesní a dub zimní na SLT 5K a 5G. Smrk a buk byl vysazen pěti různými biotechnikami sadby. Dub třemi různými biotechnikami sadby. Zkoumán byl i vliv překrytí kořenového balu při výsadbě. Měření probíhala v letech 2016, 2017 a 2018. Zkoumány byly především tyto parametry: délka nadzemní části, přírůst, tloušťka kořenového krčku, délka a šířka asimilačních orgánů, vitalita, množství kořenů prorostlých kořenovým balem a ztráty. Podle naměřených parametrů byla nakonec určena vhodnost biotechnik sadby. Z výsledků vyplývá, že na odrůstání krytokořenného sadebního materiálu má vliv rozdílná biotechnika sadby i stanoviště. Vysazené rostliny odrůstaly lépe na stanovišti 5K než na stanovišti 5G. Pro smrk ztepilý se nejvíce osvědčila biotechnika sadby výkrojem na obou stanovištích. Pro buk lesní se nejvíce osvědčila jamková biotechnika sadby, eventuálně biotechnika sadby trnem. Pro dub nejlépe dopadla jamková biotechnika sadby. Kořenový bal je lepší překrývat při výsadbě vrstvou půdy.
Návrh rozvoje malého českého výrobce transformátorů a ostatních vinutých dílů
Čermák, Radek ; Novák, Jiří (oponent) ; Bumberová, Veronika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO, a to konkrétně jejího závodu Elektro, která působí v oblasti výroby transformátorů, tlumivek, svářecích kleští a ostatních vinutých dílů. První částí diplomové práce je teoretická část, která se zabývá především variantami možného rozvoje společnosti a vybranými analýzami jak vnějšího tak i vnitřního prostředí společnosti. Tyto analýzy jsou posléze použity v praktické části práce, kde se využívají k posouzení současné situace společnosti. Na základě výsledků těchto analýz jsou následně navržena řešení s cílem udržení svého postavení na domácím trhu a rozvoje na zahraničních trzích.
Development of Autopilot and Flight Director Modes inside a Simulink Environment
Novák, Jiří ; Matoušek, Radomil (oponent) ; Nechvátal, Luděk (vedoucí práce)
This thesis is focused on the development of a simulation environment in Matlab/Simulink for a selected aircraft. The position and orientation of the aircraft moving in the air is described by six-degrees-of-freedom equations of motion. The system of translational, rotational and kinematic equations forms a set of nine nonlinear first order differential equations. These equations can be linearized around an equilibrium point referred to as a steady--state flight condition. The simulation environment contains a developed flight control system based on PID controllers. A basic autopilot is capable of holding pitch attitude and roll angle. Flight director modes including altitude hold, heading select, vertical speed mode, flight level change mode, altitude capture mode and navigational mode based on a nonlinear guidance law are presented. A Pareto optimality based optimization tuning process is developed to optimally tune the regulators. The simulation is graphically represented in FlightGear open source software.
Earnings Management under Financial Distress Conditions, the Effect of Tax Considerations
Britskiy, Andrey ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Palanský, Miroslav (oponent)
This master thesis attempts to contribute to the existing earnings management literature by examining whether tax avoidance incentives affect opportunistic accounting choices in distress conditions. To address this issue, it investigates 2668 companies in the quarters around breach of debt covenant spanning from 1996 to 2006. This allows to analyze two distress scenarios: first, whether the companies having the opportunity to minimize tax expenses and thus improve their financial stability, would deliberately switch from engaging in aggressive upwards real earnings management to tax considerations to mitigate the potential consequences of technical default; second, whether the companies facing increased lender's scrutiny after subsequent violation are compelled to switch by the creditor. The results indicate that tax considerations do not deter misreporting in the quarters around debt covenant violation. This thesis further provides evidence against the debt covenant hypothesis: the companies in the analyzed sample engaged in negative revenue manipulation in the quarters of new breach of debt covenant and in the quarters in which the firms remained in violation. In additional analysis, it was found that the above relationship is more prominent for the companies exhibiting poor financial performance.
Working capital management in retail
Dibon, Michael ; Čornanič, Aleš (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na operační pracovní kapitál a jeho implikace na korporátní výkonnost retailových firem v rámci období, které bere na vědomí strukturální změny v odvětví. Naše výsledky ukazují negativní vztah mezi peněžním cyklem pracovního kapitálu a korporátní výkonností. Management by proto měl cílit na snížení peněžního toku za účelem zvýšení hodnoty firmy. Nicméně, v oděvním retailu, společnosti s nadměrně vysokým peněžním cyklem mohou udržovat velké investice do pracovního kapitálu, jelikož tyto společnosti generují profitabilitu na pracovní kapitál vyšší než na jiné investiční příležitosti. Dále jsme nenašli dostatek důkazů na to, abych mohli říct, že investiční strategie na základě peněžního cyklu generují alfu. Nicméně jsme našli známky možné persistence u portfolií vážených dle tržní kapitalizace. Klasifikace G31, G32 Klíčová slova Pracovní kapitál, Management pracovního kapitálu, Peněžní cyklus, Retail E-mail autora michael.dibon@gmail.com E-mail vedoucího práce ales.cornanic@gmail.com
Is Revenue Management to Meet Earnings Benchmarks Informative?
Habětínek, Jan ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
Navrhujeme a empiricky testujeme novou hypotézu, že manažeři racionálně vybírají mezi konkrétními kanály správy zisků, aby splnili cíle ziskovosti. Předchozí výzkum dokumentuje, že manažeři jsou ochotni zasahovat do neutrality procesu přípravy finančních výkazů, aby vykázali nenulové zisky, nárůst zisků oproti loňskému roku a zisky nad prognózou analytiků. Není však shoda na tom, zda je cílem tohoto řízení zisků pro splnění nebo překonání specifických cílů zkreslení pohledu investorů zpožďováním informací o špatných zprávách, nebo zda má za cíl sdělovat soukromé informace manažerů o silné budoucí výkonnosti firmy. Tvrdíme, že důvěryhodnost signálu správy zisků zásadně závisí na nákladech jeho imitace. Vzhledem k tomu, že u řízení příjmů je napodobování dražší než u řízení nákladů, tvrdíme, že manažeři, kteří hodlají vyslat věrohodný signál o budoucím výkonu své firmy, pravděpodobně zvýší příjmy spíše než sniží náklady. K testování této predikce používáme nedávno vyvinutý model diskrečních příjmů, který je pravděpodobně lepší v detekci řízení zisků než tradiční techniky. Empirické výsledky jsou v souladu s našimi očekáváními pro nejdůležitější cíl zisků - konsenzus předpovědí ziskovosti analytiků - a jsou slabší pro méně prominentní cíle. Poskytujeme částečné důkazy o využití správy výnosů k...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 192 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
46 NOVÁK, Jakub
76 NOVÁK, Jan
4 NOVÁK, Jaromír
19 NOVÁK, Jaroslav
7 NOVÁK, Jindřich
86 NOVÁK, Jiří
40 NOVÁK, Josef
76 Novak, Jan
40 Novak, Josef
2 Novák, J.
46 Novák, Jakub
1 Novák, Jakub Štěpán
76 Novák, Jan
4 Novák, Jaromír
19 Novák, Jaroslav
7 Novák, Jindřich
39 Novák, Jiří Karel
2 Novák, Jiří,
40 Novák, Josef
76 Novák, Ján
86 Novák, Jíří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.