Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Application of machine learning methods for estimating apartment prices in the Czech Republic
Nikodym, Jakub ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
V této diplomové práci navrhujeme alternativní způsoby hromadného oceňování bytů. Práce obohacuje současnou literaturu pomocí využití několika způsobů sběru dat a odhadu cen. Autor nemá vědomí o žádné práci, která by poskytla podobný přehled o českém trhu s nemovitostmi. Pomocí empirické analýzy aplikujeme pět různých metod (metoda nej- menších čtverců, regresní metoda lasso, rozhodovací strom, náhodné lesy a al- goritmus k-nejbližších sousedů) na datovou sadu 15 848 inzerátů. Cílem studie je najít nejpřesnější způsob odhadu cen, pomocí strukturovaných proměnných a dat extrahovaných z textu. K ověření výsledků používáme několik statistik přesnosti a grafickou analýzu. Metody obsahující rozhodovací stromy, konkrétně pak metoda náhodného lesa, dosahuje při předpovídání nabídkových cen ne- jvyšší přesnosti. Obsažení textových proměnných v lineárních modelech navíc způsobuje zmenšení chyb v odhadech. Poslední část analýzy zahrnuje porovnání determinantů cen nemovitosti v Praze a ve zbytku České republiky. Ukazujeme, že ceny v Praze lze odhadnout s vyšší přesností a s nižším počtem nezávislých proměnných.
Network Readiness and Internet Usage in the European Union
Nikodym, Jakub ; Serdarevič, Goran (vedoucí práce) ; Princ, Michael (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu klíčových faktorů v oblasti zavádění a využívání širokopásmového internetu v Evropské unii. Zkoumáme zejména vliv pokrytí na substituci fixního připojení mobilním internetem a následný dopad počítačových dovedností a vzdělávacích parametrů na využívání elektronických služeb. V posledních letech prošly tyto oblasti digitální ekonomiky EU důležitými proměnami, a to zejména díky zavedení rychlejších sítí nové generace a rozvoji webových aplikací, což s sebou přineslo zásadní změny na trhu. Výzkumné otázky se zabývají rozhodováním domácností v oblasti širokopásmového připojení, jakožto i efektem vzdělávání a digitálních dovedností na používání e-služeb. Kvalitativní analýza se zaměřuje na rozdíly mezi členskými státy EU s ohledem na stěžejní ukazatele stanovené v cílech digitální agendy strategie Evropa 2020. Panelová data v empirické analýze nám slouží k zodpovězení dvou výzkumných otázek. Výsledky naznačují, že pokrytí má výrazný vliv na nahrazování širokopásmového kabelového připojení mobilním internetem a také potvrzují význam počítačových dovedností pro využití e-služeb v EU.

Viz též: podobná jména autorů
2 Nikodým, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.